Nabory wniosków ruszą we wrześniu i październiku - poinformowała w środę PAP dyrektorka departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w urzędzie marszałkowskim w Białymstoku Elżbieta Romańczuk.

Można je składać w pięciu podmiotach wyłonionych w konkursie. To: Wojewódzki Urząd Pracy (WUP) w Białymstoku, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Agencja Rozwoju Regionalnego w Łomży, starostwo powiatowe w Siemiatyczach oraz Agencja Rozwoju Regionalnego Ares w Suwałkach.

Łącznie to do tych podmiotów trafi 14 mln zł z UE z programu Kapitał Ludzki, z czego WUP otrzyma około 4,4 mln zł, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej 1,9 mln zł, Agencja Rozwoju Regionalnego w Łomży 2,5 mln zł, starostwo siemiatyckie 2,7 mln zł, a suwalska agencja Ares 4 mln zł. Agencja Rozwoju Regionalnego z Łomży i powiat siemiatycki nabory rozpoczną już we wrześniu, pozostałe podmioty w październiku - poinformowała Romańczuk.

Szanse na maksimum 40 tys. zł dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej mają m.in. osoby młode, poniżej 30. roku życia. Zgodnie z założeniami, połowa osób, która dostanie dotacje, ma spełniać to kryterium.

Nabory wniosków o bezzwrotne dotacje na działalność gospodarczą zawsze cieszyły się w regionie dużym zainteresowaniem, a konkurencja była duża. W 2012 roku nie było takich naborów.

Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku Jarosław Sadowski powiedział PAP, że urząd, który w poprzednich latach również prowadził takie projekty udzielił dotychczas dotacji 98 osobom. Tym razem WUP będzie przyjmował wnioski mieszkańców Białegostoku, powiatu białostockiego oraz sokólskiego. Za pośrednictwem urzędu szanse na dotacje ma około 80 najlepszych biznesplanów. Z projektu, który obejmuje również szkolenia, skorzysta łącznie 150 osób. Nabór chętnych rusza w październiku.

Dotychczas w części programu Kapitał Ludzki, którą realizuje urząd marszałkowski, na dotacje do działalności gospodarczej na lata 2007-2013 w Podlaskiem było przeznaczonych 75 mln zł. Projektami objęto 1 tys. 163 osoby, z czego 805 najlepszych pomysłów na biznes otrzymało dotacje.

Pieniądze po konkursach przeprowadzanych przez urząd marszałkowski dostawały m.in. osoby, które chciały świadczyć różnego rodzaju usługi - m.in. budowlano-remontowe, hydrauliczne, kserograficzne; powstawały też np. firmy sprzątające.