W ogłoszonym postępowaniu na udzielenie i obsługę kredytu płocki Urząd Miasta określił okres kredytowania do 31 października 2029 r. z zastrzeżeniem, że spłata pierwszej raty kredytu miałaby nastąpić 31 stycznia 2016 r. Oprocentowanie kredytu ma być oparte o zmienną stawkę bazową WIBOR 3M.

Jak poinformował w poniedziałek PAP Hubert Woźniak z biura prasowego płockiego Urzędu Miasta, na pokrycie tegorocznego deficytu budżetowego w wysokości 57,8 mln zł z kredytu ma być przeznaczona kwota 52,4 mln zł oraz dodatkowo nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 5,4 mln zł. Pozostała część kredytu, czyli 17,6 mln zł, zostanie wydana na spłatę wcześniejszych zobowiązań samorządu, w tym m.in. pożyczek.

Woźniak przypomniał, że planowana na ten rok kwota wydatków budżetowych Płocka wynosi 865,8 mln zł, przy zakładanych dochodach na poziomie 808 mln zł.

Według Woźniaka, kwota przekazana z kredytu na pokrycie tegorocznego deficytu budżetowego zostanie w części przeznaczona na realizowane, priorytetowe inwestycje. Chodzi m.in. o budowę tzw. „małej obwodnicy” Płocka, która wyprowadzi z miasta część transportu ciężkiego.

W ogłoszeniu płocki Urząd Miasta podał, że ostatecznym terminem pobrania kredytu ma być 31 grudnia tego roku. Spłata kredytu będzie następowała w latach 2016-29 z dochodów własnych i przychodów gminy-miasto Płock. Najmniejsze transze spłaty kredytu mają wynieść 2 mln zł w skali roku przez pierwsze cztery lata, a największe - 10 mln zł w dwóch ostatnich latach.

Zgodnie z ogłoszeniem, oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie i obsługę kredytu można składać w płockim Urzędzie Miasta do 7 lipca.

W zarządzeniu dotyczącym zaciągnięcia długoterminowego kredytu w wysokości 70 mln zł prezydent Płocka Andrzej Nowakowski przypomniał, że kredyt taki został zaplanowany w uchwale budżetowej miasta na 2014 r. z przeznaczeniem m.in. na pokrycie planowanego w tym roku deficytu budżetowego.

Na koniec kwietnia tego roku zadłużenie Płocka z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emitowanych obligacji przekraczało 387,1 mln zł. (PAP)