Zdecydowali o tym częstochowscy radni podczas ostatniej sesji Rady Miasta. Uchwała całkowicie znosi opłatę za pobyt małych częstochowian w miejskim przedszkolu lub oddziale przedszkolnym. Do tej pory rodzice nie płacili za pierwsze pięć godzin. Każda kolejna kosztowała 1 zł.

Zniesienie czesnego w miejskich przedszkolach zapowiadał wcześniej prezydent miasta Krzysztof Matyjaszczyk.”Bezpłatny pobyt dziecka w przedszkolu na pewno odciąży rodziców, którzy, mając taki komfort, będą mogli spokojniej wykonywać swoje obowiązki zawodowe, a tym samym być bardziej efektywnymi i konkurencyjni na rynku pracy” – podkreślił Krzysztof Matyjaszczyk.

Zapewnienie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki częstochowskim przedszkolakom oznacza brak wpływów do budżetu w wysokości około 1 mln 260 tys. zł w skali roku szkolnego, lecz jednocześnie ułatwi obsługę administracyjno-księgową przedszkoli. Brak środków z tytułu czesnego od września 2014 r. przewidziano w czasie konstrukcji tegorocznego budżetu miasta.

Obecnie w Częstochowie jest w sumie około 7,5 tysiąca przedszkolaków. Większość z nich uczęszcza do 42 miejskich przedszkoli i 41 oddziałów przedszkolnych. Spośród wszystkich przedszkolaków, z jednej dodatkowej godziny korzysta ok. 950 przedszkolaków, z dwóch – ok. 1,5 tysiąca, z trzech – ok. 1150, czterech – ok. 700, a z pięciu – ok. 300. (PAP)