Krępa i Dąbrowski są radnymi powiatowymi. Radę powiatu starachowickiego tworzą radni PSL (7 osób), PiS (6 osób), klubu „Razem dla Mieszkańców” (6 osób), oraz dwie osoby, które startowały w wyborach samorządowych z list SLD i Porozumienia Obywatelskiego.

W tajnych głosowaniach, przeprowadzonych w Starachowicach podczas sesji rady powiatu, wzięło udział 21 osób, czyli wszyscy radni.

Jak poinformowała PAP rzeczniczka zarządu powiatu Anna Ciesielska, rada zdecydowała o odwołaniu z funkcji Dąbrowskiego przy 13 głosach popierających wniosek. Osiem osób było przeciwnych.

Głosowano także nad wyborem nowego starosty. Jedyną osobą zgłoszoną na to stanowisko była Krępa dotychczasowa przewodnicząca rady powiatu. Przed głosowaniem zrezygnowała z tej funkcji. „Została starostą identycznym stosunkiem głosów jak w poprzednim głosowaniu – kandydaturę poparło 13 osób, osiem było przeciw” – powiedziała Ciesielska.

Podczas sesji wybrano także nowego przewodniczącego rady powiatu, wicestarostę i członków zarządu powiatu – to osoby związane z PiS i klubem radnych „Razem dla Mieszkańców”.

Od 2014 r. przez dwa lata zarząd powiatu starachowickiego tworzyli przedstawicie radnych PSL i PiS. Koalicję w radzie wspierał jeden z radnych niezrzeszonych w klubach.

Podczas sesji w grudniu ub.r. na wniosek przedstawicieli klubu „Razem…” odwołano z funkcji przewodniczącą rady z PSL, na jej miejsce powołując przedstawicielkę PiS. Wówczas pojawił się też wniosek klubu „Razem…” o odwołanie starosty z PSL. Inicjatywę uzasadniano m. in. brakiem skuteczności w prowadzeniu polityki inwestycyjnej w powiecie.

W poniedziałek wniosek, o którym negatywnie wypowiedziała się wcześniej komisja rewizyjna, poddano pod głosowanie na sesji.

Były starosta w rozmowie z PAP odpierał zarzuty – w jego opinii koalicja PiS-PSL zgodnie funkcjonowała i „maksymalnie dobrze” wykorzystała czas pracy. Dąbrowski wyliczał, że sięgano po środki krajowe na inwestycje drogowe, przygotowywano także dokumentację niezbędną do aplikowania o fundusze unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – dokumentację złożono, gdy pojawiały się ogłoszenia o konkursach.

Dąbrowski dodał też, że opracowano i realizowano w powiecie modelowe dla regionu rozwiązania związane ze szkolnictwem zawodowym, a po kilku latach zabiegów jednego ze stowarzyszeń udało się uruchomić prowadzony przez powiat Środowiskowy Dom Samopomocy m.in. dla osób dotkniętych autyzmem; złożono też cztery wnioski do rządowego „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej” na 2017 r., które zostały wysoko ocenione.

Dąbrowski dodał, że w listopadzie ub. r. podczas spotkania na półmetku kadencji radni koalicji „nie zgłaszali do siebie wzajemnie pretensji”, a wniosek o jego odwołanie był zaskoczeniem. W jego opinii wyjście PiS z koalicji z ludowcami jest podyktowane przyczynami politycznymi.

„Wyjście z koalicji było uzasadnione naszym niezadowoleniem z koalicjanta i ta zmiana była z tego względu potrzebna” - powiedziała PAP Krępa. Przedstawicielka PiS nie chciała oceniać wcześniejszej współpracy z PSL.

Dodała, że jako starosta będzie starała się realizować cele i zadania jakie stoją przed zarządem powiatu – wszystko co jest ujęte w budżecie samorządu. „Będę starała się robić to z jak największą starannością, uczciwością – bo zaufali mi mieszkańcy, wybierając radną. Mam wobec nich do spłacenia dług zaufania” – podkreśliła Krępa.

Zaznaczyła, że we wtorek podczas spotkania z przedstawicielami nowego zarządu będą omawiane najważniejsze zdania do realizacji. Plany na najbliższy czas zostaną także w tym tygodniu przedstawione podczas konferencji prasowej. (PAP)