Wydatki państwa wyniosły 179.432,183 mln zł wobec 179.430,6 mln zł szacowanych wcześniej.


Dochody budżetu państwa wyniosły 158.348,589 mln zł wobec 158.305,8 mln zł szacowanych wcześniej.