„Kraków od pięciu lat otrzymuje najwyższą z możliwych ocen. To przeczy rozpowszechnianym przez niektóre osoby katastroficznym opowieściom o stanie finansów. Jest potwierdzeniem, że Kraków jest miastem finansowo stabilnym i ma także stabilną perspektywę” – mówił Majchrowski.

Ocena Krakowa jest taka sama, jak w latach 2008-2011.

Majchrowski mówił, że agencja S&P przyjrzała się m.in. sprawie zwiększania zadłużenia miasta poprzez spółki komunalne i uznała, że choć zwiększa to wymiar spłacanego długu, to pozostaje on na „poziomie umiarkowanym w porównaniu z innymi miastami”.

„A– z perspektywą stabilną oznacza, że znajdujemy się w poziomie inwestycyjnym”- mówił skarbnik miasta Lesław Fijał. Jak wyjaśnił, to bardzo korzystne dla gminy, bo ocena niższa, na poziomie spekulacyjnym, wiąże się z wyższymi kosztami udzielanych kredytów.

Jak podkreśliły we wtorek władze miasta, ocena A- jest najwyższą, jaką mógł otrzymać Kraków - odpowiada ona ratingowi Polski dla zadłużenia w walutach obcych. „Perspektywa stabilna oznacza, że jeśli nie nastąpią nieoczekiwane zwroty sytuacji, ocena ta zostanie utrzymana, a w przypadku podniesienia oceny ratingowej naszego kraju istnieje szansa na podniesienie oceny zdolności kredytowej Krakowa” – mówił Fijał.

Do mocnych stron Krakowa agencja S&P zaliczyła: wysoki poziom wykonania budżetu miasta, rozważne długoterminowe planowanie finansowe i silny sektor usług. Wśród słabości wskazano: płynność finansową miasta.

W uzasadnieniu oceny znalazł się zapis sugerujący, że Rada Miasta Krakowa powinna podnieść podatek od nieruchomości i środków transportu do dopuszczalnego ustawowo poziomu, ograniczyć wydatki na edukację i transport. ”Zakładamy, że w l. 2012-2015 nadwyżka operacyjna miasta osiągnie poziom 8 proc. dochodów bieżących” – napisano w uzasadnieniu.

Międzynarodowa agencja ratingowa Standard and Poor's ocenia wiarygodność kredytową Krakowa corocznie od 1997 r.

Według władz miasta uzyskanie odpowiednio wysokiego ratingu nie tylko zwiększa prestiż miasta na rynkach międzynarodowych, ale warunkuje szeroki dostęp do rynków finansowych, co jest szczególnie istotne dla prowadzenia aktywnej polityki finansowej związanej z realizacją wieloletniego programu inwestycyjnego.

W projekcie budżetu Krakowa na przyszły rok przewidziano blisko 3 mld 564 mln zł dochodów i wydatki w wysokości prawie 3 mld 528 mln zł. Nadwyżka budżetowa ma wynieść ponad 36 mln zł. Skumulowane zadłużenie Krakowa ma w 2013 r. wynieść nieco ponad 2 mld zł i stanowić 56,1 proc. planowanych dochodów.

Planowane w 2013 r. wydatki Krakowa na oświatę w przeliczeniu na jednego mieszkańca mają wynieść 1 tys. 567 zł (w Warszawie 1 tys. 489 zł, we Wrocławiu 1 tys. 427 zł), na administrację 266 zł (w Warszawie – 561 zł, we Wrocławiu 375 zł), na kulturę 295 zł (w Warszawie – 230 zł, we Wrocławiu 437 zł).(PAP)

wos/ je/