Jak poinformowano w piątek podczas konferencji prasowej w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim Kielcach, z rezerwy ogólnej Skarbu Państwa do regionu trafi 2,35 mln zł, a z rezerwy celowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – ponad 24,3 mln zł.

„Korzystamy z rezerwy ogólnej skarbu państwa, gdy potrzebujemy środków na zadania szczególne, wyjątkowe, w zależności od potrzeb jakie się pojawiają” – tłumaczyła wojewoda świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba.

Z tej puli 250 tys. zł trafi do powiatu opatowskiego, na utworzenie w Tarłowie, nowej socjalizacyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej. „Opiekę znajdzie tam 14 dzieci. Do tej pory ten rejon był pod tym względem +białą plamą+ na mapie regionu” – mówiła wojewoda.

1,5 mln zł otrzyma gmina Pierzchnica na rozbudowę Domu Seniora im. Sue Ryder, a samorząd Kielc - 600 tys. zł na budowę i wyposażenie siedziby Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Jak tłumaczył dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kielcach Marek Scelina, zespół od lat borykał się z problemami lokalowymi – znajduje się na niewielkiej powierzchni, a ze względów prawnych nie ma możliwości rozbudowy tego obiektu. Dlatego dzięki dotacji - na potrzeby orzecznictwa - zostanie rozbudowany inny budynek kieleckiego MOPR. Prace prawdopodobnie rozpoczną się w lipcu i potrwają do końca roku.

„W budżecie Kielc wydatki na pomoc społeczną to prawie 21 proc. całości. To olbrzymie kwoty i wielu bardzo ważnych rzeczy zupełnie samodzielnie nie jesteśmy w stanie realizować” – podkreślił Scelina.

Zespół wydaje miesięcznie ok. 750 orzeczeń o niepełnosprawności. Od lipca 2014 r. odwiedza go więcej osób, m. in. dlatego iż ponownego orzecznictwa wymagają - po zmianie przepisów - osoby niepełnosprawne, które chcą mieć dostęp do miejsc parkingowych.

Z kolei w ramach rezerwy celowej ponad 1,6 mln zł zostanie przekazanych na potrzeby Środowiskowych Domów Samopomocy – instytucji, które pomagają m. in. osobom powracającym do aktywności po kryzysach psychicznych, chorym psychicznie i niepełnosprawnym.

W dwóch przypadkach pieniądze trafią do domów dedykowanych chorym na Alzheimera – nowo powstającego w Połańcu i działającego w Kielcach. „To bardzo ważny element naszej polityki by wspierać nowe środowiska i problemy które się pojawiają. A liczba osób diagnozowanych w kierunki Alzheimera jest coraz większa. Ciągle potrzebne są nakłady na to, by opiekować się tymi ludźmi w dogodnych warunkach, przedłużając ich sprawność” – podkreśliła Pałka-Koruba.

Pozostałe środki z rezerwy celowej ministerstwa zostaną przekazane samorządom – wojewódzkiemu, powiatowym i gminnym – zgodnie z ich zadaniami, na m.in.: specjalistyczne usługi opiekuńcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze, zasiłki, świadczenia rodzinne, ośrodek adopcyjny, program „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”, pomoc w zakresie dożywiania, dodatki dla pracowników socjalnych, zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności i ośrodki pomocy społecznej.

Początkowa kwota na pomoc społeczną w regionie, jaką w 2015 r. dysponował w ramach własnego budżetu Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, to 583 mln zł - stanowi to 61 proc. całości budżetu wojewody. (PAP)