Informacje przekazał prezes Wojskowego Sądu Okręgowego w Poznaniu płk Janusz Kogut.

Kmdr Henryk W. dodatkowo będzie musiał zapłacić ponad 52 tys. zł grzywny. Jeżeli wyrok się uprawomocni, zostanie też zdegradowany do najniższego stopnia wojskowego, będzie pozbawiony wojskowych świadczeń emerytalnych.

W. oskarżony był też o kradzież mienia znacznej wartości, stanowiącego własność Marynarki Wojennej. Sąd uznał, że kmdr Henryk W. przekroczył uprawnienia i niedopełniał obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Nie przyjął jednak, że działanie oskarżonego stanowiło przestępstwo kradzieży.

Wraz z kmdr. W skazane zostały także trzy inne osoby. Za działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, oraz za poświadczanie nieprawdy w dokumentach skazany został kmdr por. Andrzej M. Usłyszał on wyrok 3 lat więzienia, degradacji i 20 tys. zł grzywny.

Za działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, fałszerstwo w dokumentach, przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej kmdr por. Antoni B. usłyszał wyrok 3 lat więzienia, degradacji i 20 tys. zł grzywny.

W procesie została skazana też osoba cywilna, wojskowy zdegradowany we wcześniejszym procesie. Alfredowi O. za przekroczenie uprawnień sąd wymierzył wyrok 2 lat więzienia oraz 7,5 tys. zł grzywny.

Pierwszy wyrok w tej sprawie zapadł w 2007 roku. Wówczas kmdr Henryk W. został skazany na cztery lata więzienia, grzywnę i degradację. Kmdr por. Andrzej M - na dwa lata w zawieszeniu na cztery lata zaś kmdr. por. Antoniemu B. sąd wymierzył karę grzywny.

Według prokuratury oskarżeni działali w grupie przestępczej, która w latach 1999-2002 miała okradać Marynarkę Wojenną. Osoby z Marynarki Wojennej poprzez np. spisywanie na straty dobrych części lub potwierdzanie ich wykorzystania do remontów, umożliwiały kradzież tych części.

Prokuratura ustaliła, że członkowie grupy wchodzili w porozumienie z osobami cywilnymi, właścicielami firm, którzy mieli przechowywać skradzione mienie, startowali w przetargach i po ich wygraniu sprzedawali je ponownie Marynarce Wojennej, a pieniędzmi dzielili się z żołnierzami.

W maju 2007 r. Izba Wojskowa Sądu Najwyższego uchyliła wyrok skazujący i przekazała sprawę do ponownego rozpoznania.(PAP)