Watykan jednocześnie zaznacza, że reforma ma przebiegać przy jednoczesnym zachowaniu zasady nierozerwalności małżeństwa.

Stolica Apostolska podała w komunikacie, że komisja rozpocznie prace tak szybko, jak to możliwe. Jej celem będzie przedstawienie propozycji reformy kanonicznego procesu małżeńskiego.

Pracom komisji będzie przewodniczyć dziekan Roty Rzymskiej ksiądz Pio Vito Pinto. W jej skład wejdą zaś m.in. przewodniczący Papieskiej Rady ds. Interpretacji Tekstów Prawnych kardynał Francesco Coccopalmerio, sekretarz Kongregacji Nauki Wiary biskup Dimitrios Salachas, księża z Trybunału Roty Rzymskiej.

Proces małżeństwa reguluje w Kodeksie Prawa Kanonicznego ponad 100 kanonów. Procedura przewiduje m.in. egzaminy przedślubne oraz „inne odpowiednie środki do przeprowadzenia badań przed zawarciem małżeństwa”, których przestrzegać musi proboszcz. Wymieniono także w kodeksie liczne „przeszkody zrywające”, które uniemożliwiają zawarcie małżeństwa, a także powody, dla których jest ono nieważne.

Kodeks stwierdza ponadto: „Małżeństwo zawarte i dopełnione nie może być rozwiązane żadną ludzką władzą i z żadnej przyczyny, oprócz śmierci”. Przepisy regulują ponadto kwestie separacji i unieważnienia małżeństwa. (PAP)