PKW ma m.in. przeanalizować, jak środowe orzeczenie Trybunalu Konstytucyjnego może wpłynąć na przygotowania do jesiennych wyborów parlamentarnych.
"Będzie to pierwsze posiedzenie Państwowej Komisji Wyborczej po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, więc ta sprawa również zostanie omówiona. PKW będzie zapewne analizować to, jak orzeczenie Trybunału wpłynie na przygotowania do wyborów" - powiedział Lorentz PAP.
Według niego, PKW już od kilku miesięcy przygotowuje się do wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych do Senatu. "Kodeks wyborczy został uchwalony w styczniu, w związku z tym przygotowania do tego, że wybory będą się odbywały najprawdopodobniej na podstawie jego przepisów, trwają już od dłuższego czasu" - zaznaczył.
Jak powiedział Lorentz, PKW podjęła już m.in. część uchwał koniecznych w związku ze zmianą ordynacji wyborczej do Senatu. "Państwowa Komisja Wyborcza musi przyjąć w sumie kilkadziesiąt uchwał, ustalających wzory dokumentów, czy wytyczne" - dodał.
W środę Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie kodeksu wyborczego. Za zgodne z konstytucją uznał głosowanie przez pełnomocnika dla osób niepełnosprawnych oraz w podeszłym wieku i korespondencyjne dla Polaków za granicą, a także wprowadzenie jednomandatowych okręgów do Senatu.
TK zakwestionował natomiast zakaz korzystania w kampanii wyborczej z billboardów i płatnych spotów jako ograniczający wolność wyrażania poglądów przez partie i wolność pozyskiwania informacji przez wyborców. Trybunał orzekł również, że wybory do Sejmu i Senatu oraz na urząd prezydenta powinny się odbyć w ciągu jednego dnia; dwa dni może trwać głosowanie w wyborach samorządowych i do Parlamentu Europejskiego. (PAP)