- Obecnie w Polsce przebywa 126 tys. obywateli Ukrainy, którzy posiadają ważne pozwolenia na pobyt w Polsce - stwierdził Dzudziak.

"Są to osoby, które przyjechały do naszego kraju na podstawie wiz i ze względu na to, że chciały zostać dłużej zalegalizowały swój pobyt poprzez uzyskanie zezwolenia pobytowego" - dodał. Według rzecznika "dane te nie obejmują cudzoziemców z Ukrainy, którzy posiadają wizy uprawniające do wjazdu do Polski. Takich wiz w ubiegłym roku wydano 1,2 mln. Tylko w tym roku, do końca maja, wydano 600 tys. wiz".

W 2017 roku do urzędów wojewódzkich w całym kraju wpłynęło 53 tys. wniosków o zezwolenie na pobyt w Polsce. Dudziak podkreśla, że "głównie są to wnioski o zezwolenie na pobyt czasowy, maksymalnie do trzech lat. W większości jako powód pozostania na terenie Polski podawany jest kontekst pracy".

Jak podaje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w 2017 roku wpłynęło blisko 740 tys. oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy osobom z Ukrainy, z czego wydano 72 tys. zezwoleń na pracę za okres styczeń-maj 2017 r. (PAP)