Czytaj: TK już nie tłumaczy wyroków ze Strasburga>>

Czwartkowa "Gazeta Wyborcza" napisała, że prezes TK Julia Przyłębska w maju podjęła decyzję o wycofaniu się z porozumienia o upowszechnianiu w Polsce orzeczeń ETPC; jej pismo w tej sprawie trafiło do szefa MSZ Witolda Waszczykowskiego. Jak napisał dziennik, na mocy porozumienia zawartego w 2014 r., TK i Naczelny Sąd Administracyjny zobowiązały się tłumaczyć na język polski rocznie po 10 głównych orzeczeń ETPC w sprawach przeciw innym państwom, które mogą mieć jednak istotne znaczenie dla prawa w Polsce.

"TK chce nadal uczestniczyć w porozumieniu w sprawie tłumaczenia i udostępniania najważniejszych orzeczeń ETPC w Strasburgu w zasadzie na dotychczasowych warunkach. W ocenie nowego kierownictwa TK istnieją pewne zapisy porozumienia, które należy sformułować inaczej" - powiedział Koman odnosząc się do medialnych doniesień.

Jak dodał, "obecnie ustalana jest forma i treść nowych zapisów". "Nowe porozumienie prawdopodobnie będzie obowiązywać od początku września 2017 r." - zaznaczył Koman.

"Ponadto TK informuje, że jest aktywnym uczestnikiem inicjatyw związanych z ochroną praw człowieka. W ostatnim czasie przystąpiliśmy do Sieci Sądów Najwyższych utworzonej przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu" - oświadczył rzecznik TK.

Marcin Jabłoński (PAP)