Zgodnie z nowelizacją, zażalenie na odmowę wszczęcia śledztwa lub jego umorzenie będą mogły złożyć osoby, które złożyły zawiadomienie o przestępstwie, w którym doszło do naruszenia ich praw. Do tej pory prawo do złożenia zażalenia miały tylko osoby uznane za pokrzywdzone.

Senackie komisje ustawodawcza oraz praw człowieka, praworządności i petycji zaproponowały, by ograniczyć tylko do wybranych przestępstw możliwość złożenia zażalenia na postanowienie o umorzeniu śledztwa. Osoby zawiadamiające o przestępstwie miałyby takie uprawnienie m.in. w przypadku łapownictwa, płatnej protekcji, nadużycia władzy, fałszywych zeznań, tworzenia fałszywych dowodów, a także całej grupy przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów (np. fałszerstwa), przeciwko mieniu (np. kradzieży, rozboju lub przywłaszczenia) i przeciwko obrotowi gospodarczemu (np. prania brudnych pieniędzy).

Teraz nowelizacją ponownie zajmie się Sejm.

Nowelę Kpk Sejm uchwalił na początku lutego. Jej projekt złożyła w Sejmie grupa posłów PO, którzy w uzasadnieniu napisali, że Kpk bardzo wąsko definiuje pojęcie pokrzywdzonego, ograniczając je do osób, których dobra prawne zostały naruszone lub zagrożone tylko w sposób bezpośredni. Zdaniem wnioskodawców jest to sprzeczne z powszechnym rozumieniem słowa "pokrzywdzony".

Początkowo projekt przewidywał też, że jeżeli pokrzywdzonym jest osoba nieporadna, w szczególności ze względu na wiek lub stan zdrowia, jej prawa mogłaby wykonywać osoba, pod której pieczą pokrzywdzony pozostaje lub osoba najbliższa. Osoba najbliższa - a nie tylko adwokat lub radca prawny - mogłaby np. zastępować pokrzywdzonego lub towarzyszyć mu w czynnościach procesowych. Zapis ten wykreślono jednak z projektu w trakcie prac w Sejmie.