Projekt nowelizacji prawa prasowego przygotował Senat. Za wydawanie czasopisma bez rejestracji przewiduje się tylko grzywnę.

Tym samym zmieniona zostanie kwalifikacja prawna czynu - niedopełnienie rejestracji nie będzie już - jak do tej pory - występkiem zagrożonym grzywną lub karą ograniczenia wolności, lecz jedynie wykroczeniem, za które sąd będzie mógł wymierzyć karę grzywny w wysokości do 5 tys. zł.

Potrzeba zmiany ustawy Prawo prasowe wynika z obowiązku dostosowania przepisów do rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł, że karanie grzywną lub ograniczeniem wolności za brak rejestracji czasopism jest niekonstytucyjne, bo sankcja karna jest zbyt surowa.

Za zgodną z konstytucją uznano natomiast obowiązkową rejestrację czasopism przez sąd, ponieważ dokonanie rejestracji nie jest uciążliwe. Według TK ustawodawca może ten obowiązek zabezpieczyć sankcją, ale nie karną, bo nie jest w tej sytuacji konieczna.

Trybunał zasygnalizował też, że polskie prawo prasowe z 1984 r. nie jest dostosowane do współczesności.