Wnioskodawcy - parlamentarzyści PO - przekonują, że nowe przepisy zagwarantują niezależność prezesowi URE. Po zmianach byłby on powoływany na pięcioletnią kadencję z możliwością tylko jednokrotnego jej odnowienia. Zmiany w Prawie energetycznym dotyczą ponadto przepisów o rozdziale działalności sieciowej (przesyłu i dystrybucji) od wytwarzania i obrotu gazem ziemnym i energią elektryczną.

Ministrowie na wtorkowym posiedzeniu mają też zająć się polityką migracyjną Polski. Według danych MSW w 2011 roku zwiększyła się liczba wydawanych wiz, zezwoleń na pracę i zarejestrowanych oświadczeń pracodawców o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca w ramach tzw. systemu uproszczonego. Równolegle odnotowano istotny spadek liczby osób wnioskujących o objęcie ochroną międzynarodową.

W 2011 r. konsulowie RP wydali 1,17 mln wiz. Wydano 209 577 wiz w celu wykonywania pracy, z czego ponad 93 proc. otrzymali obywatele Ukrainy, Białorusi i Rosji. Według danych na dzień 31 grudnia zeszłego roku nieco ponad 100 tys. cudzoziemców miało ważne karty pobytu (wzrost o 3 tys. w porównaniu z rokiem 2010).

Rząd zajmie się ponadto założeniami do projektu nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w związku z wdrożeniem Systemu Elektronicznej Wymiany Informacji dotyczących zabezpieczenia społecznego na terenie Polski.

Od 1 maja 2004 r. Polska jako kraj członkowski UE jest włączona w europejską koordynację systemów zabezpieczenia społecznego. Kraje UE wymieniają dane niezbędne do ustalenia praw i obowiązków ubezpieczonych oraz świadczeniobiorców. Wymiana takich danych odbywa się obecnie za pośrednictwem formularzy i dokumentów w wersji papierowej. Do 1 maja 2014 r. wszystkie państwa członkowskie zobowiązane zostały do włączenia się do Systemu Elektronicznej Wymiany Informacji dotyczących zabezpieczenia społecznego. Przekazywanie danych odbywać się będzie bezpośrednio, drogą elektroniczną w ramach wspólnej bezpiecznej sieci zapewniającej poufność i ochronę danych.

Ministrowie mają też zmienić rozporządzenie dotyczące tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej.(PAP)

laz/ son/ ura/