Joanna Trzaska-Wieczorek podkreśliła, że reforma sądów rejonowych budzi w ostatnim czasie "duże zainteresowanie opinii publicznej". Jak poinformowała, prezydent podejmie decyzję ws. ustawy o okręgach sądowych - przywracającej 79 sądów rejonowych zniesionych tzw. reformą Jarosława Gowina - w przewidzianym prawem terminie.

Wcześniej jednak - jak zaznaczyła - będzie chciał rozmawiać na ten temat z obecnym ministrem sprawiedliwości Markiem Biernackim, szefem KRS, a także przedstawicielami klubów parlamentarnych.

We wtorek prezydencki minister Sławomir Rybicki spotkał się z szefem klubu PSL Janem Burym. "W końcu ubiegłego tygodnia władze PSL wyraziły zainteresowanie spotkaniem i rozmową na ten temat z panem prezydentem" - przypomniała Trzaska-Wieczorek.

"Pan prezydent, będąc otwartym na rozmowę o tej istotnej kwestii, będzie chciał się spotkać z przedstawicielami wszystkich klubów, aby przedstawić im jego zdaniem najkorzystniejsze rozwiązanie, jakim jest zobiektywizowanie kryteriów tworzenia i znoszenia sądów w ramach nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych" - poinformowała.

Trzaska-Wieczorek zwróciła uwagę, że propozycja prezydenta "otwiera możliwość przywrócenia części sądów zniesionych w wyniku rozporządzenia ministra Gowina".

W czwartek Sejm nie zgodził się na postulowane przez Senat odrzucenie ustawy przywracającej 79 sądów rejonowych zniesionych tzw. reformą Gowina. Prezydent może ustawę podpisać, zawetować lub skierować do Trybunału Konstytucyjnego.

Reformę sądów przeprowadzono rozporządzeniem poprzedniego ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina. Na mocy rozporządzenia od początku tego roku 79 najmniejszych sądów rejonowych o limicie etatów do dziewięciu sędziów stało się wydziałami zamiejscowymi większych jednostek.

Reforma wywołała liczne protesty środowiska sędziowskiego; krytykowała ją i opozycja, i koalicyjne PSL. Gowin mówił, że reorganizacja poprawi efektywność oraz strukturę organizacyjną tych sądów wobec nierównomiernego ich obciążenia.

Zgłoszona, jako projekt obywatelski, ustawa o okręgach sądowych, którą w parlamencie pilotował klub PSL, została opracowana rok temu. Ma na celu przywrócenie stanu sprzed reformy Gowina i udaremnienie możliwości tworzenia oraz znoszenia sądów poprzez rozporządzenie szefa resortu sprawiedliwości.

Ustawa wyszczególnia wszystkie sądy istniejące do końca zeszłego roku wraz z ich okręgami. Każda zmiana struktury musiałaby w przyszłości następować w trybie nowelizacji ustawy tak, by minister nie mógł takich zmian dokonywać w drodze rozporządzenia.

10 maja Sejm przyjął tę ustawę. 6 czerwca Senat odrzucił ją głosami PO. W Senacie PO ma większość, ale w Sejmie dysponuje 206 głosami. Kluby PSL, PiS, RP, SLD i SP dysponują razem 248 głosami. W czwartkowej debacie w Sejmie tylko PO opowiedziała się za stanowiskiem Senatu, który chciał odrzucenia obywatelskiej ustawy. Wszystkie pozostały kluby były przeciw, chcąc by ta ustawa weszła w życie.(PAP)

hgt/ eaw/