Obecnie wyładunki ryb będących pod szczególną ochroną (dorsze i łososie z połowów bałtyckich) odbywają się wyłącznie w centrach pierwszej sprzedaży. Jest to wydzielony w porcie rybackim lub przystani rybackiej teren wyposażony w niezbędną infrastrukturę i przeznaczony do prowadzenia np. aukcyjnej sprzedaży ryb. Takie centra znajdują się w Helu, Władysławowie, Darłowie, Ustce i Kołobrzegu.

Według nowelizacji, z obowiązku sprzedaży ryb w takich centrach zwolnieni będą armatorzy kutrów bezpokładowych, jeżeli wyładunki z jednego rejsu są poniżej 300 kg dorsza lub poniżej 5 szt. łososia.

Nowe przepisy mają usprawnić system organizacji tego rynku. Zgodnie z nowelizacją, przedsiębiorca prowadzący skup i sprzedający ryby morskie będzie wystawiał "dokument sprzedaży", a nie - jak dotychczas - "kartę sprzedaży". W związku ze zmianą regulacji unijnych obniżono wysokość rocznego obrotu produktami rybołówstwa (z 400 do 200 tys. euro), po osiągnięciu którego przedsiębiorca wpisany do rejestru skupujących zobowiązany jest do przesyłania elektronicznie dokumentu sprzedaży lub deklaracji przejęcia w ciągu 24 godzin.

Aby przeciwdziałać przywozowi do Unii Europejskiej produktów pozyskanych z połowów nielegalnych, do noweli wprowadzono obowiązek dołączania do produktów pochodzących z państw trzecich (spoza UE) świadectw połowowych zatwierdzonych przez państwo, pod którego banderą pływa statek.

Zaproponowano też zmianę terminu składania wniosku o przyznanie pomocy finansowej za przygotowanie programu operacyjnego z 31 stycznia na 15 marca każdego roku. Zmiana ta jest konieczna, aby umożliwić organizacjom producentów ubieganie się o wypłatę zaliczki na poczet należnej rekompensaty za przygotowanie programu operacyjnego.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.