Poza rozporządzeniami i dyrektywami, europosłowie głosowali nad 1754 aktami nielegislacyjnymi, w tym w sprawie utrzymania bądź uchylenia 42 immunitetów poselskich - poinformowały PAP służby prasowe Parlamentu Europejskiego.

Rezolucje pozbawione prawnej mocy wiążącej dotyczyły m.in. spraw zagranicznych i były swego rodzaju apelem do rządów lub Komisji Europejskiej o podjęcie określonych działań. Od początku kadencji PE przyjął m.in. 12 rezolucji ws. Ukrainy; ostatnia z nich była głosowana w czwartek, ostatniego dnia ostatniej sesji PE w tej kadencji. W ciągu ostatnich 5 lat europosłowie zgłosili pod głosowanie plenarne 45 tys. poprawek i oddali ponad 22,4 tys. głosów.

Siódma kadencja PE była pierwszą po wejściu w życie Traktatu z Lizbony, który znacząco poszerzył uprawnienia europarlamentu. "Parlament Europejski jest obecnie instytucją, z którą należy się liczyć, (...) i która ma istotne osiągnięcia w walce z kryzysem" - podkreślił przewodniczący PE Martin Schulz w wypowiedzi dla PAP.

PE - zaznaczył Schulz - poprawił po pracach w Radzie UE między rządami krajów członkowskich wiele ważnych aktów prawnych związanych z walką z kryzysem, w tym dotyczących wymogów kapitałowych dla banków, handlu instrumentami pochodnymi, funduszy hedgingowych czy nadzoru finansowego. Jak dodał, również dzięki PE został wprowadzony limit premii dla bankowców.

"Dzięki interwencji PE podejmowanie decyzji o likwidacji lub restrukturyzacji banku jest prostsze i szybsze. Dzięki nam fundusz pomocy bankom mającym problemy zostanie utworzony szybciej. (...) Dzięki nam pieniądze podatników nie będą już więcej wykorzystywane do ratowania instytucji finansowych" - wymieniał Schulz.

Podkreślił, że to PE jako pierwszy zaproponował utworzenie w UE unii bankowej, a Rada Europejska w zasadzie zatwierdziła ten pomysł w czerwcu 2012 roku.

Wśród spraw, które mogły pójść lepiej, przewodniczący PE wymienił unijny budżet na lata 2014-2020, który mógł być ambitniejszy. Polska jest największym beneficjentem tego budżetu; otrzyma w sumie ok. 105,8 mld euro.

Jak podkreślił rzecznik PE Jaume Duch, zakończona w czwartek sesja plenarna była najbardziej intensywna, jeśli chodzi o liczbę debat i głosowań. Na agendzie znalazło się 150 tematów, z czego 70 głosowań dotyczyło nowego unijnego prawa. Ponadto poza zwyczajowymi sesjami głosowań w południe przez trzy kolejne dni, odbyły się dwa dodatkowe bloki głosowań wieczornych: we wtorek i w środę.

Wśród najważniejszych aktów, które przeszły przez PE tej kadencji, Duch wymienił przepisy wzmacniające zarządzanie gospodarcze w reakcji na kryzys zadłużenia tzw. sześciopak i dwupak, a także zaakceptowany przez PE budżet UE na lata 2014-2020. Chociaż w ostatecznym głosowaniu budżetu PE mógł tylko go przyjąć albo odrzucić, nie mógł nanosić poprawek, to wymógł pewne zmiany na krajach UE w trakcie burzliwych negocjacji. Wśród nich znalazła się możliwość przesuwania niewykorzystanych środków w budżecie między kolejnymi latami i obowiązkowy przegląd budżetu w 2016 r.

Rzecznik PE wśród kluczowych aktów prawnych, które były głosowane w PE obecnej kadencji, wymienił także dyrektywę tytoniową. Przewiduje ona m.in., że 65 proc. powierzchni opakowań papierosów zajmować będą ostrzeżenia zdrowotne. Według dyrektywy, w 2020 r. z rynku w UE znikną papierosy mentolowe. Był to wrażliwy temat dla Polski, która w trakcie negocjacji walczyła o zachowanie cienkich papierosów i mentoli.

Flagowym osiągnięciem tej kadencji jest unia bankowa, która rewolucjonizuje podejście do rozwiązywania problemów banków. W nowym systemie za kłopoty banków mają najpierw płacić udziałowcy i niektórzy wierzyciele (głównie właściciele obligacji banku), potem może zostać uruchomiany fundusz upadłościowy, a dopiero na końcu z pomocą może przyjść państwo. Ogromne pakiety pomocowe dla banków w czasie kryzysu obciążyły finanse publiczne państw i przyczyniły się do pogłębienia kryzysu zadłużenia w strefie euro.

Unia bankowa została zapoczątkowana wspólnym nadzorem bankowym i jak na unijne standardy błyskawicznie przeszła proces legislacyjny. Komisja Europejska zaproponowała wspólny nadzór we wrześniu 2012, a przywódcy zaplanowali dokończenie uzgodnień w pozostałych elementach unii do końca tej kadencji. W związku z tym na ostatniej sesji PE miał miejsce maraton finansowy; europosłowie przyjęli drugi filar unii bankowej - wspólny mechanizm restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków (SRM) a także dwie dyrektywy: dot. systemów gwarantowania depozytów oraz ws. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 8. kadencji będą miały miejsce w dniach 22-25 maja, nowy europarlament zostanie zainaugurowany 1 lipca.

Ze Strasburga Julita Żylińska (PAP)