"Złote Blachy 2016" to nagrody przyznawane corocznie od 17 lat przez Koalicję Antypiracką, złożoną ze Związku Producentów Audio Video (ZPAV), Stowarzyszenia Sygnał i BSA The Software Alliance. Wyróżnienia przyznawane są przedstawicielom tych jednostek policji, które w poprzednim roku szczególnie wyróżniły się skuteczną walką z piractwem muzycznym, telewizyjnym i komputerowym. "Złote Blachy" są uznaniem "ich zasług w zwalczaniu kradzieży dóbr własności intelektualnej i obronie praw autorskich".

"Mając na uwadze działania podejmowane w ostatnim czasie, a zmierzające do podniesienia skuteczności policji w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej trzeba podkreślić, że cieszy fakt docenienia tych wysiłków, już po raz kolejny, przez Koalicję Antypiracką - organizację zajmującą się na co dzień walką z naruszeniami praw autorskich" - napisał w liście z okazji wręczenia nagrody minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak.

"Przyznanie nagród +Złote Blachy+ stanowi motywację i zobowiązanie do dalszego doskonalenia działań policji w walce z naruszeniami praw autorskich. Fakt otrzymania nagród od organizacji pozarządowych zrzeszonych w ramach Koalicji Antypirackiej stanowi przypomnienie o tym, że w zwalczanie tego zjawiska wymaga wieloaspektowego podejścia i wspólnych wysiłków nie tylko właściwych w tym zakresie organów państwa, lecz także współpracy z partnerami społecznymi" - dodał.

Pierwszy z-ca komendanta głównego policji nadinspektor Andrzej Szymczyk podkreślił, że obszar przestępczości, którą zajmują się nagrodzeni policjanci, wpisuje się w przestępczość gospodarczą. Zwrócił także uwagę, że piractwo godzi w budżet państwa - omija akcyzy i VAT, jest także "przestępczością związaną z zamówieniami publicznymi".

"Również ten rodzaj przestępczości, przestępczość intelektualna i skierowana przeciwko własności przemysłowej, możemy uznać za doskonale wpisujący się w ten obszar. To straty dużych firm, koncernów i tych, którzy płacą podatki, którzy dają wpływy do budżetu państwa" - powiedział.

"Każdego roku polska policja wszczyna ponad 3 tys. postępowań przygotowawczych, z których ujawniamy kilkanaście tysięcy przestępstw stwierdzonych. To bardzo duża liczba. To przede wszystkim przestępczość związana z podrabianiem znaków towarowych, nielegalnym rozpowszechnianiem utworów muzycznych, ale również - niezwykle groźna - przestępczość związana z podrabianiem żywności, medykamentów i pestycydów" - dodał.

Za wysiłki w zwalczaniu cyberprzestępczości od ZPAV Złote Blachy wspólnie otrzymał Wydział do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu oraz Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. Policjanci zostali uhonorowani m.in. "za umiejętność szerokiej analizy sposobów działania i współdziałania sprawców przestępstw naruszających prawa producentów muzycznych w cyberprzestrzeni" oraz za "efektywne zwalczanie piractwa fonograficznego".

Wydziały dw. z Cyberprzestępczością oraz z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie od BSA otrzymały nagrodę wspólną za działania w zwalczaniu kradzieży dóbr własności intelektualnej. Policjantów wyróżniono dzięki "wysokiemu poziomowi profesjonalizmu w wykrywaniu przestępstw rozpowszechniania nielegalnych programów komputerowych oraz oszustw związanych z oferowaniem podrabianych programów komputerowych na portalach aukcyjnych", a także "skuteczności w zwalczaniu zjawiska dostarczania nielegalnego oprogramowania w przetargach publicznych".

Stowarzyszenie Sygnał z kolei wspólnie uhonorowało za walkę z cyberprzestępczością Wydział dw. z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie oraz Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP w Olsztynie. Wydział z Rzeszowa, jak podkreślili nagradzający, "został wyróżniony za szczególne osiągnięcia w zwalczaniu kradzieży sygnału telewizyjnego", a Wydział z Olsztyna za "konsekwentne i skuteczne działania w zakresie zwalczania piractwa audiowizualnego".

Prof. Jerzy Kosiński z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie w swoim imieniu oraz współpracowników odebrał Nagrodę Specjalną Koalicji Antypirackiej. Doceniono go za "konsekwentną działalność edukacyjną i dydaktyczną na najwyższym poziomie merytorycznym" - w tym "aktywny udział w opracowaniu metod zwalczania naruszeń praw własności intelektualnej". (PAP)