Przegłosowane we wtorek przez Parlament Europejski przepisy muszą zostać jeszcze formalnie przyjęte przez Radę Unii Europejskiej. Później, kraje UE będą miały dwa lata na ich wdrożenie.

 

"Dzisiejsze głosowanie to znaczący krok naprzód, pozwalający sądom w UE powstrzymać nadużycia. Pierwszy raz wprowadzamy sankcje karne obowiązujące w całej Unii, z minimalną karą więzienia wynoszącą cztery lata za takie przestępstwa jak: wykorzystywanie informacji poufnych i manipulacje na rynku" - oświadczyła, cytowana w komunikacie PE, sprawozdawczyni, brytyjska socjaldemokratka Arlene McCarthy.

 

Jak przekonuje PE, aby sankcje były stosowane w całej UE, wszystkie państwa członkowskie będą musiały nałożyć na wymiar sprawiedliwości obowiązek orzekania kar nie niższych niż cztery lata więzienia za najpoważniejsze przypadki wykorzystywania poufnych informacji oraz manipulacji na rynku, a także kar nie niższych niż dwa lata za bezprawne ujawnienie informacji. Kraje UE mogą też wprowadzić lub utrzymać (jeśli już takie mają) surowsze kary za manipulacje na rynkach finansowych.

 

Ponadto na mocy nowych unijnych przepisów, ujednolicone zostaną definicje przestępstw na rynkach finansowych oraz kar w tym zakresie.

 

W grudniu ub.r. Komisja Europejska ukarała osiem instytucji finansowych na łączną kwotę 1,7 mld euro za udział w nielegalnych kartelach na rynku instrumentów pochodnych. Chodzi o zmowy dotyczące wskaźników EURIBOR i LIBOR.

 

LIBOR (London Interbank Offered Rate) to jedna z dwóch najważniejszych stóp procentowych, na której opierają się oferty i transakcje najważniejszych londyńskich instytucji finansowych.

 

W 2012 roku wyszło na jaw, że traderzy około 20 banków manipulowali międzybankowymi stopami kredytowymi, z których codziennie wyciąga się średnią - LIBOR.

 

Skandal z LIBOR-em wybuchł, gdy okazało się, że bank Barclays podawał nieprawdziwe dane, by powstało wrażenie, że jego kondycja finansowa jest lepsza niż była, i po to, by umożliwiać spekulacje. Za manipulowanie stopą LIBOR w latach 2005-2009 bank został już ukarany przez regulatorów rynku usług finansowych w USA i Wielkiej Brytanii łączną grzywną w wysokości 290 mln funtów.

 

Manipulowanie LIBOR-em stało się przedmiotem międzynarodowych dochodzeń regulatorów rynku. Skandal podważył zaufanie do całego sektora. (PAP)