"Widzimy, jak kwitnie przewrotne zjawisko populizmu i ekstremizmu, które żywią się nawzajem na tle fali rasizmu, ksenofobii, antysemityzmu i islamofobii, jak również innych form nietolerancji" - oświadczył Guterres.

Ocenił, że "mniejszości, wspólnoty autochtoniczne i inne grupy są narażone na dyskryminację i prześladowania wszędzie na świecie. Dotyczy to również członków wspólnoty LGBT".

"Podawane w wątpliwość są prawa uchodźców i migrantów. Handel ludźmi zyskuje na znaczeniu. W obliczu wielkiej liczby osób, które uciekają przed wojną, wspólnota międzynarodowa nie może uchylić się od swoich obowiązków" - dodał sekretarz generalny ONZ.

Guterres wezwał także do przeciwstawienia się z całą mocą torturom. Powiedział, że "przynoszą one wstyd każdemu krajowi, który się ich dopuszcza".

Doroczne posiedzenie Rady Praw Człowieka ONZ potrwa do 24 marca. Ciało to liczy 47 krajów członkowskich wybieranych przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Na koniec sesji zaplanowane jest przyjęcie, w drodze konsensusu, szeregu rezolucji. Głównym tematem tegorocznej sesji jest sytuacja praw człowieka w Syrii, Korei Północnej i Birmie. (PAP)