"Prezes NIK zdecydował o rozszerzeniu programu tej kontroli o zbadanie procesu publikacji ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnym, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw zarówno w Ministerstwie Finansów jak i Rządowym Centrum Legislacji" - czytamy w komunikacie Pawła Biedziaka, rzecznika NIK.
Więcej: Rząd ratuje spóźnioną ustawę o rajach podatkowych>>>

Według komunikatu to "eksperci wewnętrzni zarekomendowali prezesowi włączenie badania do trwającej właśnie kontroli w Ministerstwie Finansów, która dotyczy m.in. aktywności administracji podatkowej w przeciwdziałaniu uchylania się od opodatkowania podmiotów funkcjonujących w skali międzynarodowej, w tym w tzw. rajach podatkowych".

Kontrolę w MF od 1 września 2014 roku prowadzi departament Budżetu i Finansów NIK.
Czytaj: Jest postępowanie sprawdzające w sprawie nieopublikowania ustawy>>>

W związku z opóźnieniem publikacji ustawy dot. rajów w poniedziałek do Sejmu trafił poselski projekt zmieniający vacatio legis ustawy, tak by nowe przepisy weszły w życie od 2015 r. (PAP)