Audyt ma doprowadzić do wskazania miejsc, w których organizacja ruchu jest nieprawidłowa i wymaga poprawy. Jego celem jest też ocena, czy drogi publiczne są właściwie oznakowane.

Jak wynika z przepisów, każdy wojewoda sprawuje nadzór nad zarządzaniem ruchem drogowym na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych. "NIK wykorzystała to uprawnienie wojewodów do zainicjowania ogólnopolskiej kontroli" - powiedział PAP Biedziak.

Izba z mocy ustawy ma prawo zlecać kontrole organom działającym w ramach administracji rządowej. "Izba określiła temat kontroli, wojewodowie przeprowadzą ja na podstawie procedur obowiązujących w ich służbach kontrolnych" - dodał rzecznik Izby.

NIK już od pewnego czasu zajmuje się badaniem organizacji ruchu drogowego w Polsce. Pod koniec marca ujawniono, że Izba zamierza skontrolować, czy w Polsce istnieje spójny system działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ramach tamtej kontroli dokonywany jest audyt działań policji i innych instytucji administracji publicznej mających za zadanie zapewnić bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Kontrolerzy sprawdzają m.in., czy fotoradary stawiane przez policję, gminy oraz Inspekcję Transportu Drogowego, są ustawiane w miejscach, gdzie faktycznie występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym.