Założenia przedsięwzięcia przedstawił w poniedziałek w Katowicach lider Ruchu Autonomii Śląska (RAŚ) Jerzy Gorzelik. Jak akcentował, to wspólne działanie Rady Górnośląskiej (zrzesza 11 śląskich organizacji i stowarzyszeń m.in. RAŚ, Związek Górnośląski i Stowarzyszenie Osób Narodowości Śląskiej), wsparte przez senatora Kazimierza Kutza oraz posłów Marka Plurę (PO) i Piotra Chmielowskiego (SLD).

Projekt nowelizacji ustawy ma sprowadzać się do dopisania do obecnej listy czterech mniejszości etnicznych (karaimskiej, łemkowskiej, romskiej i tatarskiej), piątej – śląskiej. Przygotowania do akcji zbierania podpisów (oparte m.in. o stronę internetową jestemslazakiem.pl) mają potrwać ok. trzech miesięcy. Inicjatorzy przedsięwzięcia chcieliby dostarczyć do Sejmu projekt nowelizacji ustawy wraz z podpisami jeszcze w tym półroczu.

„Jeżeli uda się zebrać te podpisy i złożyć ten wniosek, naszą wspólną troską powinno być wyegzekwowanie od polityków startujących w wyborach poważnego traktowania spraw śląskich. Oni mogą się z nami nie zgodzić, mieć inne zdanie dotyczące statusu Ślązaków w Rzeczypospolitej Polskiej, ale nie mogą – nie mają moralnego prawa jako reprezentanci społeczeństwa – odmówić dialogu na ten temat. Do tej pory tak naprawdę mamy do czynienia z taką właśnie odmową – ucieczką od poważnej rozmowy o statusie Ślązaków i o śląskości w Rzeczypospolitej Polskiej” - mówił Gorzelik.

Zdaniem Kzimierza Kutza rok wyborów może bardzo sprzyjać tej inicjatywie. „Może powstać za tą naszą inicjatywą – i jestem pewien sukcesu - zupełnie nowy ruch demokracji oddolnej na Górnym Śląsku, który może w przyszłości doprowadzić do niewyobrażalnych zmian w zmierzaniu do wyższej formy samorządzenia się w demokratycznym państwie polskim” - uważa.

Postulat stworzenia obywatelskiego projektu ustawy mającej chronić prawa Ślązaków poprzez przyznanie im statusu mniejszości etnicznej wysunął na początku grudnia ub. roku poseł Marek Plura. Kilka dni wcześniej Sąd Najwyższy orzekł, że Stowarzyszenie Osób Narodowości Śląskiej nie powinno być zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod taką nazwą, ponieważ Ślązaków nie można uznać za odrębny naród.(PAP)