Kopacz powiedziała również, że w ostatnim czasie "odmroziła" też projekty obywatelskie, które jeszcze od zeszłej kadencji czekały na rozpatrzenie. "One zostały udostępnione, mają swój numer druku. Został,y albo skierowane do komisji, albo wręcz do pierwszego czytania" - dodała marszałek Sejmu.

"Będzie państwo świadkiem tego, że będziemy pracować dość długo. Będziemy pracować nawet w dni sejmowe po północy, a jak trzeba będzie będziemy pracować na dodatkowych posiedzeniach Sejmu. To jest miejsce pracy" - podkreśliła Kopacz.

Marszałek Sejmu powiedziała też, że dba o to, aby, jeśli w sprawie projektu nie odbywały się konsultacje społeczne, przedstawiciele strony społecznej byli zapraszani na posiedzenia komisji. Jak powiedziała, zapewniła też Krajową Radę Sądowniczą, że będą z nią konsultowane w szczególności projekty zmian w kodeksach.

W środę premier Donald Tusk ocenił, że tempo prac nad zmianami, które zapowiedział w swoim expose dwa miesiące temu, jest ponadprzeciętne. "Zimą powinnyśmy zakończyć pracę, włącznie z podpisami prezydenta, nad wszystkimi kluczowymi projektami" - zadeklarował. (PAP)