Teksty mogą być zgłaszane przez redakcje, dziennikarzy, osoby indywidualne oraz organizacje pozarządowe. Publikacje należy nadsyłać na adres: Stowarzyszenie Amnesty International, ul. Piękna 66a lok. 2, 00-672 Warszawa lub e-mail: rzecznik@amnesty.org.pl. z dopiskiem "Pióro nadziei". W tym roku konkurs ma charakter jubileuszowy - po raz 10. przyznana zostanie nagroda, a Amnesty International na całym świecie obchodzi 50-lecie powstania.
Dziennikarski konkurs Amnesty International po raz pierwszy został ogłoszony dziewięć lat temu. Pierwszy nagrodzony tekst dotyczył sytuacji dzieci zeznających w polskich sądach. Był to „Mały świadek" autorstwa Andrzeja Goszczyńskiego, opublikowany w tygodniku "Polityka".W kolejnych latach nagrodzono m.in. Krystynę Kurczab-Redlich za tekst „Demokracja z krwi i kości", opublikowany w Dużym Formacie "Gazety Wyborczej". Artykuł opowiadał o sytuacji w Czeczenii. "Pióro Nadziei" otrzymała także Natalia Bloch za tekst - „Nie jesteśmy Buddami", który ukazał się w magazynie „Puls świata"; Maria Kruczkowska za artykuł „Świat bez kobiet" z Wysokich Obcasów, dodatku "Gazety Wyborczej". Laureatem nagrody AI jest też Jacek Żakowski za artykuł „Kajdany Dalajlamy", który ukazał się w "Polityce" i poświęcony był możliwości wpłynięcia przez środowisko międzynarodowe na sytuację praw człowieka w Chinach.
W ubiegłych latach w jury konkursu zasiadali m.in. Konstanty Gebert, Piotr Zaremba, Ewa Siedlecka, Joanna Podgórska, Krystyna Kurczab-Redlich, prof. Andrzej Zoll, Mirosław Chojecki, prof. Magdalena Środa, prof. Roman Kuźniar.
Amnesty International Polska jest częścią ogólnoświatowego ruchu, działającego na rzecz zapobiegania naruszeniom praw człowieka.(PAP)