Komorowski skierował do Sejmu pięć projektów ustaw. Były to projekty nowelizacji: ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; ustawy o orderach i odznaczeniach; ustawy o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych, Prawa o zgromadzeniach oraz ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej.
W 2011 roku prezydent zawetował 2 ustawy: o utworzeniu Akademii Lotniczej w Dęblinie oraz o nasiennictwie; oba weta utrzymano.
Jedną ustawę - o racjonalizacji zatrudnienia w administracji - Bronisław Komorowski skierował do Trybunału Konstytucyjnego. TK uznał ustawę za niezgodną z Konstytucją.
W mijającym roku prezydent 224 razy udzielił honorowego patronatu; podpisał 601 nominacji profesorskich, 278 nominacji sędziowskich, 32 nominacje generalskie oraz 2630 nominacje oficerskie. Komorowski ułaskawił 60 osób; 2737 nadał polskie obywatelstwo.
W 2011 r. prezydent złożył 43 wizyty w różnych miejscach Polski odwiedzając 46 powiatów.
Komorowski złożył też 24 wizyty zagraniczne w 20 państwach, przyjął w Polsce 15 głów państw i spotkał się z czterema szefami rządów. Był gospodarzem dwóch międzynarodowych szczytów.
Kancelaria Prezydenta podkreśliła, że "kierunek europejski jest osią działalności w sferze polityki zagranicznej". W mijającym roku prezydent odnosił się do takich zagadnień integracji europejskiej jak: problem stabilności euro i perspektywy przystąpienia Polski do unii walutowej, wzmocnienie polityki bezpieczeństwa i obrony, relacje UE - NATO, polityka spójności w kontekście przyszłego, siedmioletniego budżetu UE, aktywizacja Partnerstwa Wschodniego, w tym zwłaszcza promowania europejskiej perspektywy Ukrainy.
"Temu ostatniemu celowi poświęconych było wiele spotkań, zarówno ze stroną ukraińską, jak i partnerami na Zachodzie" - zaznacza Kancelaria. Jak podkreślono, prezydent zabiegał o umacnianie stosunków dwustronnych Polski z USA oraz podnoszenie pozycji międzynarodowej Polski poprzez dialog z prezydentem Stanów Zjednoczonych Barackiem Obamą.
"Bronisław Komorowski dbał o rozwój dobrych stosunków z sąsiadami i umacnianie pozycji Polski w regionie" - zaznaczyła Kancelaria, wspominając w tym kontekście o szczycie prezydentów Państw Europy Środkowej, który odbył się 27 maja w Warszawie.
W mijającym roku Kancelaria zorganizowała 23 debaty w ramach działającym przy prezydencie Forum Debaty Publicznej.
Kancelaria Komorowskiego podkreśla też, że prezydent przemawiając na posiedzeniu inaugurującym VII kadencję Sejmu wyznaczył strategiczne kierunki modernizacji w obliczu wyzwań stojących przed RP.
Prezydent przeprowadził też liczne konsultacje i spotkania, w tym m.in. z posłami do Parlamentu Europejskiego, partiami politycznymi oraz klubami parlamentarnymi w sprawie terminu wyborów parlamentarnych, a także konsultacje w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Komorowski przeprowadził też konsultacje związane z polską prezydencją.
Według Kancelarii prezydent aktywnie wspierał rozwój polskiej gospodarki, a problematyka gospodarcza była kluczowa w trakcie wizyty prezydenta Turcji, Emira Kataru, a przede wszystkim podczas wizyty Komorowskiego w Chinach.
W dziedzinie polityki historycznej prezydent - podkreśla Kancelaria - działał na rzecz kontynuacji procesu pojednania, "opartego na pamięci, prawdzie i dialogu".
Jak zaznaczono, Bronisław Komorowski przywiązuje szczególną wagę do wyjaśnienia wszystkich okoliczności zbrodni katyńskiej i właściwego upamiętnienia jej ofiar. Kancelaria przypomniała, że w kwietniu 2011 r. doszło "do historycznej wizyty prezydentów Polski i Rosji w Katyniu" - pierwszej oficjalnej wizyty urzędującego prezydenta Federacji Rosyjskiej w tym miejscu.
W mijającym roku pięciokrotnie zebrała się Rada Bezpieczeństwa Narodowego, a prezydent uczestniczył w konferencjach plenarnych Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego.
Kancelaria podkreśla, że prezydent wspiera dokończenie reformy sił zbrojnych, a podczas obchodów święta Wojska Polskiego nakreślił główne zadania stojące przed siłami zbrojnymi, akcentując potrzebę reformy systemu dowodzenia (w tym zwłaszcza przekształcenia Sztabu Generalnego w organ planowania strategicznego) oraz doskonalenia systemu szkolenia (w tym konsolidacji szkolnictwa wojskowego).(PAP)