Na zaproszenie prezes BGH Bettiny Limperg w kolokwium będą uczestniczyć przedstawiciele 31 państw, w tym wszystkich 28 krajów członkowskich UE. 

Temat - stosunki między sądami najwyższymi 

Obrady mają dotyczyć stosunków między trybunałami konstytucyjnymi i sądami najwyższymi oraz znaczenia komparatystyki prawniczej w orzecznictwie sądów najwyższych. Poruszona ma zostać też kwestia rozwoju wymiaru sprawiedliwości w państwach UE. 

pru/pap