Nowelizację przygotowano w lutym w konsekwencji sytuacji na śląskim odcinku A1 Świerklany-Gorzyczki. W przypadku tego ponad 18-kilometrowego odcinka GDDKiA w grudniu 2009 r. zerwała umowę z wykonawcą - konsorcjum Alpine Bau, zarzucając mu opóźnienia w realizacji prac. Jesienią ub. roku Dyrekcja, po nowym przetargu, podpisała nową umowę na budowę z tą samą firmą. Ten fragment autostrady ma być gotowy w przyszłym roku.
Pytany podczas Międzynarodowego Kongresu Ekonomicznego w Katowicach o konsekwencje wprowadzenia nowelizacji Prawa o zamówieniach publicznych – m.in. w kontekście głosów środowisk pracodawców, że da ona zamawiającym możliwość arbitralnego decydowania o odrzuceniu wykonawcy - Witecki odpowiedział, że „to od człowieka zależy, czy narzędzie będzie dobrze wykorzystane”.
Pod koniec marca Konfederacja "Lewiatan" opublikowała opinię wskazując m.in., że zgodnie z nowymi przepisami zamawiający będzie miał prawo arbitralnego wykluczenia wykonawcy z ogłaszanych przez siebie zamówień publicznych, co np. w przypadku przetargów organizowanych przez GDDKiA faktycznie wykluczy wykonawcę z przetargów na polskim rynku.
„To nie jest mechanizm, którym będziemy straszyć firmy drogowe. To mechanizm, który ma spowodować jedno: podpisujecie kontrakt - wywiązujecie się z kontraktu zgodnie z harmonogramem, jeżeli nie ma przyczyn obiektywnych, które mogłyby pozwolić na to, żebyście nie budowali w terminie” – podkreślił w środę szef GDDKiA.
Zaznaczył, że nowelizacja to m.in. efekt dyskusji wokół sprawy Alpinie Bau i głosów środowisk drogowców, np. Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa. „Z mojego punktu widzenia dochowałem tylko należytej staranności, żeby nie dopuścić, aby miały miejsce jakiekolwiek nadużycia” – zastrzegł.
Witecki poinformował też w Katowicach, że firma Alpine Bau, która ponownie buduje odcinek A1 Świerklany-Gorzyczki, teraz „nadrabia zaległości”. W sprawie odcinka A4 Brzesko-Wierzchosławice, gdzie GDDKiA w lutym wypowiedziała umowę konsorcjum NDI i SB Granit, Dyrekcja jest przed ogłoszeniem przetargu na dokończenie robót.
Nowelizacja Prawa zamówień publicznych weszła w życie 11 maja. Ma ona umożliwić zamawiającym wykluczanie z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wykonawców, z którymi zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę albo od umowy odstąpił z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wynosi co najmniej 5 proc. wartości umowy. (PAP)