Eksperci odnieśli się do wtorkowego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, w którym orzekł on, że przychodem pracownika jest sama już możliwość wzięcia udziału w firmowej imprezie integracyjnej (sygn. II FSK 1428/11). W lutym i styczniu ten sam sąd wydał dwa całkiem odmienne wyroki, w których orzekł, że przychód pracownika powstanie tylko, gdy pracownik faktycznie skorzysta ze świadczeń wykupionych przez pracodawcę na imprezie integracyjnej, a pracodawca będzie mógł określić wartość świadczeń, z których skorzystał pracownik.

Mariusz Marecki, dyrektor w dziale doradztwa podatkowego w PwC, zwrócił uwagę na to, że pracownikom często nie wypada odmówić udziału w imprezie integracyjnej. Zdaniem eksperta pobieranie zaliczek na podatek dochodowy od domniemanej korzyści, jaką pracownik odniesie, jest błędem, a korzyści podatkowe państwa z tego tytułu mogą być nikłe.

Marecki zwrócił uwagę na to, że zaprezentowane we wtorek przez NSA podejście do problemu imprez integracyjnych może fikcyjnie zwiększyć przychód nawet pracowników zarabiających pensję w granicach płacy minimalnej. Ekspert podkreślił, że w sytuacji, gdy NSA ciągle wydaje odmienne orzeczenia dotyczące tego samego problemu pracodawcy organizujący imprezy integracyjne nie wiedzą, jakie obowiązki podatkowe na nich ciążą. Sytuację taką mogłoby zmienić ujednolicenie stanowiska NSA, najlepiej ze wskazaniem na brak przychodu po stronie pracownika uczestniczącego w imprezie integracyjnej - podsumował ekspert.

Tezę wtorkowego wyroku NSA skrytykował także Łukasz Blak, partner w firmie doradczej Axontax. W rozmowie z PAP powiedział, że jego zdaniem prawidłowe było podejście NSA zaprezentowane w dwóch wcześniejszych wyrokach, tzn. że pracodawca może pobrać zaliczki na podatek dochodowy od świadczenia w naturze tylko w wypadku, gdy pracownik rzeczywiście z niego skorzystał. Jeżeli niemożliwe jest ustalenie, czy pracownik skorzysta z jakiegokolwiek świadczenia, to nie może być mowy o podatku dochodowym - podkreślił Blak.

Ekspert zwrócił też uwagę na to, że w praktyce niemożliwa do wprowadzenia jest sugestia NSA wynikająca z wtorkowego wyroku, że pracodawca powinien na imprezie integracyjnej prowadzić listę obecności i na tej podstawie określać przychód. Zdaniem Blaka koszty takiej ewidencji - gdy pracodawca udostępnia pracownikom wiele nieodpłatnych świadczeń - znacznie przekroczą potencjalne wpływy podatkowe.

Według eksperta konieczne jest ujednolicenie linii orzeczniczej sądu kasacyjnego w zakresie imprez integracyjnych. Jego zdaniem najlepiej byłoby, gdyby zwykły skład NSA skierował pytanie prawnego do poszerzonego składu siedmiu sędziów NSA.

Czytaj także: NSA: teraz udział w imprezie integracyjnej opodatkować
Więcej na ten temat>>>