Obywatelstwo w krajach unijnych uzyskało w 2012 roku o 4 proc. więcej ludzi niż w roku poprzednim.

W sumie trzy czwarte nowych obywateli przybyło w sześciu krajach. Największą liczbę naturalizacji przeprowadzono w Wielkiej Brytanii - 193,9 tys., Niemczech (114,6), Francji (96,1) i Hiszpanii (94,1) oraz we Włoszech (65,4) i Szwecji (50,2).

W porównaniu do ogólnej liczby mieszkańców każdego państwa członkowskiego, najwyższe wskaźniki nowych obywateli odnotowano w Luksemburgu (8,7 na 1000 mieszkańców), a następnie Irlandii (5,5) i Szwecji (5,3).

Nowi obywatele UE, którzy przybyli do Europy spoza krajów unijnych to przede wszystkim Marokańczycy (59,3 tys.), z których połowa dostała obywatelstwo francuskie lub włoskie, oraz Turcy (53,8 tys.), z których 62 proc. uzyskała obywatelstwo Niemiec.

Następne grupy to Indusi (36,9 tys.), z których 77 proc. została obywatelami Wielkiej Brytanii, Ekwadorczycy (28,9 tys.) których 94 proc. przyjęło obywatelstwo hiszpańskie i Irakijczycy (27,5 tys.), z których 61 proc. zostało Szwedami.

Łącznie wśród nowych obywateli UE Marokańczycy, Turcy, Indusi, Ekwadorczycy i Irakijczycy stanowili 25 proc.

Wśród obywateli krajów unijnych, którzy zmienili obywatelstwo, największą grupę stanowili Rumuni (25,2 tys.), Polacy (12,8 tys.) i Włosi (7,9 tys.).

Ponad jedna trzecia osób, które uzyskały obywatelstwo w którymś z unijnych krajów w 2012 roku (35,3 proc.) miała mniej niż 25 lat.

W Polsce największą grupę nowych obywateli stanowili obywatele spoza UE (3,4 tys.) - Ukraińcy (31,5 proc.), Białorusini (12,7 proc.), (Rosjanie (6,4 proc.) i Niemcy (4,5 proc.).(PAP)