ZNP podkreśla, że "nie można do tego dopuścić". "ZNP krytycznie odnosi się do projektu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, dotyczącego między innymi bibliotek szkolnych. Prawne usankcjonowanie możliwości łączenia biblioteki szkolnej z biblioteką publiczną poprzez utworzenie w szkole filii biblioteki publicznej ma jeden cel: zmianę statusu prawnego nauczycieli bibliotekarzy i wyłączenie ich spod Karty Nauczyciela" - podaje ZNP w komunikacie przesłanym w środę PAP."
W imię oszczędności chce się zrujnować cały dorobek zawodowy pracownika. Nie wolno nam do tego dopuścić" - zaznaczają związkowcy.
ZNP podał też, że we wtorek w sprawie obrony miejsc pracy nauczycieli bibliotekarzy obradował Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego. Przyjął on stanowisko w sprawie statusu prawnego nauczycieli bibliotekarzy i zobowiązał ogniwa związku do prowadzenia w szkołach szerokiej akcji informacyjnej na temat planów MAC.
Niepokój związkowców wzbudzają przedstawione przez MAC założenia do ustawy o poprawie warunków świadczenia usług przez jednostki samorządu terytorialnego.
Wcześniej ZNP alarmował, że likwidacja bibliotek szkolnych obniży jakość nauczania w polskich szkołach. MAC odpowiada, że nie ma planów likwidacji bibliotek szkolnych.
Resort podkreśla, że propozycje mają zapewnić bibliotekom szkolnym "jak najlepsze warunki funkcjonowania i kontynuowanie misji". W sprawie wypowiedział się też MEN, który uspokajał, że nauczyciele bibliotekarze zachowają status nauczyciela. MEN opowiedział się też za umożliwieniem bibliotece szkolnej pełnienia funkcji publicznej, ale nie może to spowodować pogorszenia bezpieczeństwa uczniów oraz ich warunków nauki.
Propozycjom MAC dotyczących bibliotek szkolnych sprzeciwiają się również uczestnicy obywatelskiego protestu "STOP likwidacji bibliotek", którzy zarzucają MAC złamanie zasad konsultacji w tej sprawie. Przeciw możliwości wykonywania zadań biblioteki szkolnej przez bibliotekę publiczną są też m.in. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich i SLD, który złożył w Sejmie projekt ustawy, że każda szkoła musi mieć bibliotekę.
Ustawa o poprawie warunków świadczenia usług przez jednostki samorządu terytorialnego, nad którą pracuje MAC, ma umożliwić samorządom oszczędności dzięki m.in. wspólnemu wykonywaniu zadań. Zakłada m.in. wprowadzenie związków gminno-powiatowych jako formy wspólnej realizacji zadań przez jednostki samorządu. (PAP)

Polecamy: Trwa spór o konsultacje społeczne ws. szkolnych bibliotek