Artykuł na ten temat publikuje Serwis Samorządowy PAP.
Poza ustawowymi kryteriami rekrutacji do przedszkola, samorządy mogą wprowadzić nawet do sześciu własnych. Właśnie tyle wprowadziła Warszawa. Na tym etapie najwięcej punktów (64 pkt.) otrzyma dziecko pięcioletnie (ur. w 2009 r.) oraz dziecko sześcioletnie (ur. w II połowie 2008 r.) ubiegające się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej położonej w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania dziecka.
Inne samorządy robią podobnie. Częstymi kryteriami są: trudna sytuacja rodzinna, pracujący rodzice, fakt, że do placówki uczęszcza już rodzeństwo dziecka. Więcej>>

Wszystkie osoby zainteresowane "ustawą rekrutacyjną" zapraszamy na VIII Europejską Konferencję Dyrektorów Przedszkoli>>