Dzień Edukacji Narodowej obchodzony jest 14 października, w rocznicę powstania w 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej.
Komisja była pierwszym w świecie ministerstwem oświaty i o wiele lat wyprzedziła podobne rozwiązania w innych państwach. Powołana została przez Sejm Rozbiorowy 14 października 1773 r. na wniosek króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.
Działała w latach 1773-1794. Stworzyła nowoczesną strukturę organizacyjną oświaty - od szkół elementarnych poprzez gimnazja aż do wyższych uczelni. Reforma objęła programy nauczania, do których wprowadzono elementy nauk przyrodniczych, historii i geografii Polski, naukę języka ojczystego, wychowanie obywatelskie.

Szumilas: od wielu lat zmieniają Państwo polską szkołę na lepsze

"Polscy nauczyciele są otwarci na wyzwania wynikające z szybkiego rozwoju cywilizacyjnego. Wprowadzają nowoczesne podstawy programowe, stosują aktywizujące metody pracy i odpowiadają na zmieniające się potrzeby uczniów. Podejmują nowe wyzwania, upowszechniając nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji, usprawniając organizację pracy i tworząc własne programy nauczania." - podkreśla w liście skierowanym do nauczycieli minister Krystyna Szumilas - "Z okazji dzisiejszego święta życzę Państwu wielu wyrazów wdzięczności od uczniów i ich rodziców, bo to one są najwspanialszym prezentem." - dodaje.

Okolicznościowe nagranie z udziałem minister edukacji można zobaczyć tutaj>>

Broniarz: nikt nie powinien twierdzić, że nauczycieli jest zbyt dużo
"14 października to wyjątkowy dzień dla polskiej oświaty i nauczycieli, którzy są przewodnikami po współczesnym, częstokroć skomplikowanym świecie. Nie tylko uczą, ale i wychowują w sytuacji, kiedy rodzice coraz więcej czasu spędzają w pracy. Są i będą niezmiernie potrzebni, dlatego nikt nie powinien twierdzić, że mamy w szkołach za dużo nauczycieli!" - podkręsla z okazji Dnia Edukacji Narodowej prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz.
Przywołał opinie specjalistów, z których wynika, że nauczyciele są bardziej zadowoleni ze swojej pracy, kiedy uczą w mniej licznych klasach. "Dodatkowo, wiele badań wskazuje, że w mniejszych klasach dzieci uczą się więcej, a nauczyciele zauważają mniej problemów z dyscypliną uczniów w czasie lekcji. Ponadto nauka w małych klasach wzmacnia osiągnięcia dzieci w wieku wczesnoszkolnym i jest szczególnie korzystna dla uczniów z grup edukacyjnego ryzyka" - zaznaczył Broniarz.
Przypomniał, że pod względem liczby uczniów w klasie, Polska wypada stosunkowo dobrze w porównaniu z innymi krajami OECD. @page_break@W Polsce statystyczna klasa liczy 18 osób w szkole podstawowej (w mieście już 22 uczniów); w gimnazjum 22 uczniów (23 w mieście), a w liceum ogólnokształcącym 27 osób. "Jak pokazują te dane, sytuacja jest szczególnie niekorzystna w miastach oraz w liceach, gdzie mamy do czynienia z dużymi klasami" - ocenił prezes ZNP.
"Niepokojący jest również fakt, że pomimo niżu demograficznego, liczba uczniów w klasach nie zmniejsza się. Wręcz przeciwnie, często rośnie, bo wiele samorządów ustalając limit, kieruje się czynnikiem ekonomicznym. Tymczasem łączenie mniej licznych klas nie poprawia warunków nauki i pracy, nie sprzyja również wyrównywaniu szans edukacyjnych" - podkreślił.
Dlatego - zdaniem ZNP - powinien funkcjonować maksymalny limit uczniów w klasie. "Właśnie dzisiaj – w Dniu Edukacji Narodowej – ZNP rozpoczyna kampanię pod hasłem "Rozmiar klasy ma znaczenie. Nie pozwólmy, by edukacja płaciła za kryzys!" - napisał Broniarz.
Życzył nauczycielom, by czuli się doceniani i potrzebni oraz by pracowali w mniej licznych klasach. Jak zaznaczył "mniej licznych nie z powodu niżu demograficznego, tylko dzięki odpowiedzialnej polityce edukacyjnej państwa".

Rzecznik Praw Dziecka: nauczyciel przekazuje uczniom nie tylko wiedzę
Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej złożył nauczycielom także Marek Michalak. W liście zacytował kanclerza Jana Zamoyskiego, który w akcie fundacyjnym Akademii Zamojskiej napisał: "Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie".
"To motto pojawia się bardzo często w debacie na temat szkolnictwa. Jest wezwaniem do pracy, ale i przestrogą, że przyszły los młodzieży, już dziś zależy od wiedzy, empatii i pracy nauczycieli. Dzisiaj te słowa brzmią szczególnie. Dzień Edukacji Narodowej skłania do głębokiej refleksji nad kondycją polskiej szkoły, nad oferowanym uczniom wsparciem edukacyjnym i wychowawczym" - napisał rzecznik praw dziecka.
Przypomniał, że "nauczyciel nie przekazuje tylko wiedzy, często staje się powiernikiem młodych ludzi i ich przyjacielem, którego wspominają w dorosłym życiu; niekiedy musi zmierzyć się z problemami, których nie potrafią rozwiązać rodzice".
Michalak zaznaczył, że obchody Dnia Edukacji Narodowej to czas radości - w wielu miastach odbędą się uroczystości, na których zostaną wyróżnieni lub nagrodzeni ludzie, wykazujący się szczególną pasją i pełną poświęceń pracą pedagogiczną.
"Chciałbym złożyć Państwu moje serdeczne gratulacje i wyrazić swoje słowa uznania oraz podziękować wszystkim nauczycielom, wychowawcom i pracownikom oświaty za zaangażowanie, cierpliwość oraz codzienny trud. Życzę wielu lat satysfakcjonującej pracy z dziećmi i młodzieżą, mnóstwa sił do mierzenia się z codziennością i nieopuszczającej pogody ducha. Niech najlepszym wyrazem potwierdzenia sensu waszej pracy będzie uśmiech, wdzięczność oraz przyjaźń uczniów i wychowanków" - napisał rzecznik. (ms/PAP)

Dalszych sukcesów zawodowych i satysfakcji z pracy wszystkim nauczycielom życzy również redakcja portalu www.oswiata.abc.com.pl :)