Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta, w spotkaniu uczestniczyli nauczyciele szkół Polskiej Macierzy Szkolnej - pracujący przy Chrześcijańskich Centrach Krzewienia Kultury; Tradycji i Nauki Języka Polskiego – pracujący przy Polskiej Misji Katolickiej; Stowarzyszenia „Oświata” z Berlina oraz nauczyciele pracujący w niemieckim systemie oświatowym.
W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele Związku Polaków w Niemczech – prezes Józef Malinowski i wiceprezes Anna Wawrzyszko.
Polonijni nauczyciele z Niemiec biorą udział w kursie doskonalącym wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania uczniów do egzaminu certyfikacyjnego z języka polskiego.
Państwowy egzamin certyfikacyjny cieszy się coraz większą popularnością wśród Polonii. Celem kursu jest natomiast wsparcie nauczyciela w jego "kompetencjach certyfikacyjnych", zaś organizacji polonijnych - w zakładaniu lokalnych ośrodków certyfikacyjnych. (PAP)