W tym roku szkoła, jedna z najstarszych w Europie, obchodzi 835. rocznicę założenia. Jej zabytkowe budynki odrestaurowano w latach 2012-14 r., m.in. dzięki wsparciu unijnemu.
Jak poinformowała w poniedziałek PAP Renata Kutyło-Utzig, dyrektor „Małachowianki”, bo tak nazywana jest popularnie szkoła od nazwiska swego obecnego patrona, tradycyjny, osiemnasty zjazd absolwentów odbędzie się w dniach od 19 do 20 czerwca.
„Podczas zjazdu, oprócz części oficjalnej, odbędą się spotkania wychowanków szkoły z poszczególnych roczników i nauczycieli. Będzie czas na wspomnienia. Planujemy również konkursy, np. na najpiękniejsze zdjęcie ślubne +Małachowiaków+. Warunek jest jeden, oboje małżonkowie muszą być wychowankami naszej szkoły. Jeżeli zgłoszą się chętni, chcemy zorganizować też mecz siatkówki absolwentów i obecnych uczniów szkoły. Czekamy również na inne pomysły samych wychowanków” - powiedziała Kutyło-Utzig.
Podkreśliła, iż w ramach zjazdu odbędzie się wspólne zwiedzanie odrestaurowanych najstarszych części ”Małachowianki”, w tym muzeum w dawnej kolegiacie św. Michała, które zyskało ostatnio nową aranżację. Absolwenci i dawni nauczyciele będą mogli spotkać się w auli szkoły, gdzie podczas prac renowacyjnych odsłonięto i odrestaurowano ukryte przez lata pod tynkiem, a powstałe ok. 1912 r. malowidła ścienne autorstwa Władysława Drapiewskiego (1876-1961), twórcy m.in. w latach 1904-14 polichromii w płockiej bazylice katedralnej.
W auli na przełomie XIX i XX wieku mieściła się szkolna kaplica. W latach 70. XX wieku, gdy ówczesne władze PRL nie zgodziły się, by w budynku państwowej placówki eksponowane były treści o charakterze religijnym, malowidła znajdujące się na ścianach pokryto warstwą tynku. Dzięki zastosowaniu materiałów niskiej jakości malowidła ścienne nie zostały zniszczone.

Płock: zakończyła się renowacja najstarszej polskiej szkoły>>

Kutyło-Utzig zapowiedziała, że w ramach obchodów 835. rocznicy powstania szkoły, które będą towarzyszyły zjazdowi absolwentów i nauczycieli, odprawiona zostanie msza polowa, w trakcie której odbędzie się poświęcenie ossuarium, gdzie złożono szczątki ponad 600 dawnych mieszkańców Płocka. Szczątki odkryto podczas ostatnich prac archeologicznych prowadzonych na terenie szkoły - w dawnej kolegiacie św. Michała i wokół niej, w miejscu cmentarza parafialnego z okresu od XIII do XVIII wieku.
Obecne Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Stanisława Małachowskiego otrzymało tę nazwę w 1921 r. Szkoła w tym samym miejscu działa nieprzerwanie od 1180 r. Powstała jako fundacja Dobiechny, wdowy po Wojsławie, opiekunie Bolesława III Krzywoustego, średniowiecznego władcy Polski. Do chwili obecnej zachowały się m.in. fragmenty murów średniowiecznej kolegiaty św. Michała, XV-wieczna wieża i XVII-wieczny budynek ówczesnego Kolegium Jezuickiego. Szkoła planuje odtworzenie słonecznego zegara, który był elementem elewacji Kolegium w okresie jego działalności.
W przeszłości wykładowcami szkoły byli m.in.: profesor retoryki św. Andrzej Bobola (ok. 1591-1657) i Wojciech Szweykowski (1773-1838) - pierwszy rektor Uniwersytetu Warszawskiego. W szkole uczyli się: nauczyciel dzieci Adama Mickiewicza - Hieronim Napoleon Bońkowski (1807-86); ogłoszony błogosławionym Honorat Koźmiński (1829-1916); prezydent II RP i profesor Politechniki Lwowskiej Ignacy Mościcki (1867-1946); uczestnik bitwy o Anglię, dowódca polskiego skrzydła i słynnego Dywizjonu 303 płk Jan Zumbach (1915-86), podróżnik Tony Halik (1921-98), a także Tadeusz Mazowiecki (1927-2013) - pierwszy premier III RP.
To właśnie Tadeuszowi Mazowieckiemu poświęcona jest tablica pamiątkowa, która została ostatnio umieszczona w XVII-wiecznym skrzydle „Małachowianki”. Przypomina ona o jego wizycie w szkole w 1990 r. (PAP)

Szczątki ludzkie odkryte podczas remontu najstarszej polskiej szkoły>>