Wyniki na wtorkowej konferencji w Warszawie przedstawił Instytut Badań Edukacyjnych.
W Polsce blisko 15 proc. osób dorosłych (w wieku 16-65 lat) ma niski poziom zarówno umiejętności rozumienia tekstu, jak i rozumowania matematycznego, a kolejne 13 proc. – jednej z tych dziedzin. Prawie wszystkie te osoby charakteryzują się niskim poziomem umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych lub w ogóle ich nie posiadają. Jednocześnie 14 proc. dorosłych Polaków osiąga bardzo wysokie wyniki w przynajmniej jednej z badanych dziedzin umiejętności.
Agnieszka Chłoń-Domińczak z Instytutu Badań Edukacyjnych zwróciła uwagę, że poziom umiejętności Polaków jest nieznacznie niższy od średniej krajów OECD. Dodała także, że w ostatnich latach odnotowano znaczny postęp.
Poziom umiejętności Polaków w rozumieniu tekstu dzieli od średniej OECD 6 punktów (267 pkt. wobec 273 pkt.), a w dziedzinie rozumowania matematycznego – 9 punktów (260 pkt. wobec 269 pkt.). Wyniki przedstawiono na skali od 0 do 500.
W porównaniu do badania z 1994 r. (IALS) Polacy znacznie lepiej rozumieją tekst (wzrost o 35 punktów) - to największa poprawa wśród badanych krajów. Chłoń-Domińczak oceniła, że może być ona związana z lepszym przystosowaniem do gospodarki rynkowej, środowiska informatycznego.
W badaniu PIAAC gorszy wynik od Polski w zakresie rozumienia tekstu uzyskały jedynie Włochy i Hiszpania, zbliżony do polskiego jest wynik Irlandii. Przeciętny poziom rozumowania matematycznego Polaków jest lepszy niż wyniki Irlandii, Stanów Zjednoczonych, Włoch i Hiszpanii; porównywalny do wyniku Wielkiej Brytanii.
Wyniki młodych Polaków w rozumieniu tekstu i rozumowaniu matematycznym (odpowiednio 281 i 269 pkt) są zbliżone są do przeciętnych wyników osób młodych w krajach OECD (280 i 272 pkt). Także poziom umiejętności polskich studentów jest nieznacznie niższy od poziomu studentów pozostałych krajów OECD (3 punkty w przypadku rozumienia tekstu i 6 punktów w przypadku rozumowania matematycznego).
W Polsce kobiety wypadają lepiej od mężczyzn w rozumieniu tekstu, w krajach OECD różnice są albo nieistotne statystycznie albo na korzyść mężczyzn. W przypadku umiejętności matematycznych w Polsce nie widać różnic między kobietami i mężczyznami, podczas gdy w pozostałych krajach mężczyźni mają lepsze wyniki średnio o 12 punktów.
Tylko 19 proc. Polaków posiada wysokie umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych wobec 34 proc. średnio w OECD. W czołówce znajdują się kraje skandynawskie i Holandia, gdzie ponad 40 proc. obywateli posiada wysokie umiejętności komputerowe.
Kompetencje mierzone w PIAAC są niezbędne do funkcjonowania we współczesnym świecie oraz nabywania nowej wiedzy i nowych umiejętności. Badanie prowadzono w latach 2011-2012 w 24 krajach - zmierzono kompetencje osób dorosłych (od 16 do 65 lat) w zakresie rozumienia tekstu, rozumowania matematycznego oraz wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Łącznie przebadano 166 tys. osób, w tym 9366 w Polsce. Badanie w Polsce przeprowadził Instytut Badań Edukacyjnych.
Najwyższe średnie wyniki zarówno w zakresie kompetencji rozumienia tekstu, jak i w rozumowaniu matematycznym osiągnęli Japończycy, Finowie i Holendrzy. Powyżej średniej krajów OECD w obu dziedzinach plasują się też mieszkańcy Szwecji, Norwegii, Estonii i Belgii. Włosi i Hiszpanie uzyskali najsłabsze wyniki w obu omawianych dziedzinach.