Antydyskryminacyjny Program Edukacyjny "Różnorodność - podaj dalej!" to akcja białostockiego Stowarzyszenia na rzecz Kultury i Dialogu 9/12 Warsztaty; jak podkreślają organizatorzy, jest to odpowiedź na brak edukacji antydyskryminacyjnej w szkołach.

W zakończonej właśnie edycji warsztatów wzięło udział tysiąc młodych osób - powiedziała PAP koordynatorka programu, prezeska Stowarzyszenia 9/12 Anna Kozicka. Dodała, że warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem nie tylko w Białymstoku, ale i poza nim - odbyły się m.in. w Hajnówce, Sokółce i Suchowoli.

Celem warsztatów - jak mówił PAP jeden z prowadzących zajęcia, edukator antydyskryminacyjny Grzegorz Stefaniak - jest pokazanie młodzieży życia w różnorodnym społeczeństwie, są też wstępem do dyskusji na temat dyskryminacji.

W tej edycji uczniowie mieli do wyboru dwa rodzaje warsztatów. Pierwszy, to znane z poprzednich edycji zajęcia dotyczące doświadczania mechanizmów dyskryminacji, podczas których uczestnicy mieli się wczuć w rolę osoby z mniejszości narodowej, etnicznej, religijnej, seksualnej lub osoby niepełnosprawnej. Drugie zajęcia dotyczyły reagowania na dyskryminację - młodzież poznawała różne perspektywy przejawów dyskryminacji i możliwości wsparcia osób dyskryminowanych.

Jak podkreślił Stefaniak, dominującym tematem niemal wszystkich zajęć była kwestia uchodźców i migracji. Dodał, że po raz pierwszy wśród mniejszości młodzież wymieniała Syryjczyków.

Stefaniak zwrócił uwagę, że młodzi ludzie są negatywnie nastawieni do uchodźców i emigrantów, ale - jak zaznaczył - jest to powierzchowne. Jak mówił, opinie uczniów przede wszystkim kształtuje to, co usłyszą w telewizji, od rodziców czy to, co zobaczą w internecie. "To często cząstkowe, powielane, nieprawdziwe informacje, których nikt tym młodym ludziom nie wyjaśnia" - dodał Stefaniak. Jak zaznaczył, warsztaty są dla młodzieży pierwszą okazją, aby o tym rozmawiać i spojrzeć z innej strony.

Stowarzyszenie chce, by program "Różnorodność - podaj dalej!" był kontynuowany w przyszłym roku; stara się o dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Oprócz warsztatów dla młodzieży, zaplanowano też szkolenia dla nauczycieli, którzy - jak mówiła Kozicka - zgłaszają, że nie wiedzą, jak poruszać z młodzieżą temat dyskryminacji. W planach jest też uruchomienie Podlaskiej Sieci Różnorodności, która skupiałaby organizacje i osoby działające na rzecz antydyskryminacji w regionie.

Antydyskryminacyjny Program Edukacyjny "Różnorodność - podaj dalej!" jest kontynuacją warsztatów, które w różnej skali odbywają się od 2012 roku. W sumie do tej pory w spotkaniach wzięło udział ok. 5,5 tys. uczniów. W ubiegłym roku program otrzymał wyróżnienie Kapituły Nagrody Obywatelskiej Prezydenta RP za "nowatorską formę działań na rzecz dobra wspólnego". (PAP)

swi/ abr/