Jak poinformowała w poniedziałek na konferencji prasowej minister edukacji Krystyna Szumilas projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania, zawierającego propozycje zmian w sprawdzianie, jeszcze tego samego dnia trafi do konsultacji społecznych.
Wiosną 2015 r. sprawdzian dla szóstoklasistów zdawać będzie pierwszy rocznik uczniów szkół podstawowych, który uczy się zgodnie z nową podstawą programową nauczania; to obecni uczniowie czwartych klas szkół podstawowych.
Jak przypomniała Szumilas, zgodnie z nową podstawą programową wszyscy uczniowie już od pierwszej klasy obowiązkowo uczą się języka obcego. Zgodnie z nową formułą sprawdzianu pierwsza część egzaminu sprawdzać będzie wiadomości i umiejętności z języka polskiego i z matematyki, w tym wykorzystywanie wiadomości i umiejętności z tych przedmiotów w zadaniach osadzonych w kontekście historycznym lub przyrodniczym.
Ta część sprawdzianu ma potrwać 80 minut. Uczeń będzie rozwiązywać zadania zamknięte (w takich zadaniach wybiera jedną poprawną odpowiedź spośród kilku podanych) oraz zadania otwarte (sam udziela odpowiedzi). Po części pierwszej i przerwie szóstoklasista przystąpi do drugiej części egzaminu – testu z języka obcego.
Do wyboru jest sześć języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski. Ta część egzaminu potrwa 45 minut. Wszystkie zadania rozwiązywane przez uczniów będą zadaniami zamkniętymi. Wyniki sprawdzianu wyrażone w procentach będą osobno podane z części pierwszej (z wyszczególnieniem wyniku dla zadań z języka polskiego i matematyki) i osobno z drugiej. Jak wyjaśniła Szumilas, umożliwi to porównywanie wyników uzyskanych przez uczniów z danych przedmiotów na wszystkich etapach edukacji.
Obecnie sprawdzian dla szóstoklasistów trwa 60 minut. Ma charakter ponadprzedmiotowy, sprawdza opanowanie przez ucznia umiejętności: czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji i wykorzystywania wiedzy w praktyce. Wyniki ucznia ze sprawdzianu wyrażone są w uzyskanych punktów, osobno dla każdej z umiejętności.
Jak zaznaczyła minister edukacji – pytana przez dziennikarzy o znaczne wydłużenie czasu trwania sprawdzianu – jego nowa formuła opracowywana była przez specjalistów, w tym psychologów i pedagogów i dostosowana jest do możliwości dzieci w tym wieku. (PAP) dsr/ ls/ ura/