To doskonała wiadomość w takim dniu jak dziś. 23 kwietnia obchodzimy bowiem Światowy Dzień Książki" – oceniła minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska cytowana w komunikacie resortu. Zaznaczyła, że Ministerstwo Edukacji Narodowej od kilku miesięcy starało się o zwiększenie pierwotnie planowanego budżetu programu. "Dzisiaj zgodziła się na to sejmowa Komisja Finansów Publicznych" - poinformowała szefowa resortu edukacji.
W czwartek projekt rządowego programu "Książki naszych marzeń" został też skierowany pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów.
Celem programu ma być promowanie czytelnictwa wśród uczniów szkół podstawowych, dzięki doposażeniu bibliotek szkolnych w pozycje wybrane przez uczniów. Obok bibliotek w szkołach podstawowych programem objęte mają być także ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia.

Chodzi o doposażenie bibliotek szkolnych w książki o tematyce bliskiej współczesnym doświadczeniom uczniów w poznawaniu i rozumieniu otaczającego świata oraz książki wybrane przez samych uczniów – atrakcyjnych dla nich, jednocześnie służące do realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Tańsza książka tylko dla szkoły i biblioteki?>>

Wśród celów programu wymieniono także: urozmaicanie realizacji programów nauczania przez zapewnienie uczniom atrakcyjnej oferty lekcji bibliotecznych, rozwijanie samorządności uczniowskiej przez umożliwienie uczniom wpływu na kształtowanie księgozbioru biblioteki szkolnej oraz rozwijanie współpracy bibliotek szkolnych z bibliotekami publicznymi.
Zwiększenie kwoty przeznaczonej w tegorocznym budżecie państwa na realizację programu "Książki naszych marzeń" umożliwia zwiększenie kwot dotacji, o jakie będą mogły ubiegać się szkoły. Zgodnie z obecną wersją projektu kwota dotacji dla szkół małych (do 70 uczniów) ma wynieść 1000 zł, dla szkół średnich (od 71 do 170 uczniów) - 1300 zł, dla szkół dużych (powyżej 171 uczniów) - 2170 zł. Program wymaga od samorządów jako organów prowadzących szkoły 20-procentowego wkładu własnego.(PAP)

 

Nawet 1250 zł na książki do szkolnej biblioteki>>