Jak poinformowała Cius, wśród bezrobotnych jest m.in. 1049 pedagogów szkolnych, 244 nauczycieli języka angielskiego, 213 nauczycieli wychowania fizycznego oraz 209 polonistów. Sporą grupę stanowią również nauczyciele nauczania początkowego - 192.
Wojewódzki Urząd Pracy przygotowuje projekt, który umożliwi ok. 250 zwolnionym ze szkół nauczycielom oraz innym pracownikom oświaty przekwalifikowanie się oraz znalezienie nowej pracy. "Problemem bezrobocia dotknięci są nie tylko nauczyciele, ale także inni pracownicy oświaty, w tym pedagodzy i psycholodzy szkolni oraz doradcy zawodowi" - poinformowała Cius.
Projekt będzie skierowany do 250 osób, które będą mogły m.in. przekwalifikować się, zyskać nowe specjalności.
Program ruszy najpóźniej w maju tego roku. W pierwszym etapie, każdy z uczestników zostanie objęty Indywidualnym Planem Działania, którego celem będzie wskazanie jakiego wsparcia potrzebuje - np. szkolenie, studia podyplomowe. Cius podkreśla jednak, że głównym celem projektu będzie "powrót tych osób na rynek pracy" poprzez zatrudnienie ich na refundowanym stanowisku pracy (pracodawca, który zatrudni uczestnika projektu otrzyma dofinansowanie).
WUP przygotowuje się obecnie do przeprowadzenia ankiet wśród bezrobotnych pracowników oświaty, żeby ocenić ich doświadczenie zawodowe oraz poznać oczekiwania.