Nowelizację ustawy w kształcie zaproponowanym przez Sejm poparło w piątek w głosowaniu 89 senatorów, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Nowela ustawy o systemie oświaty doprecyzowuje przepisy, tak by szkoły niepubliczne o uprawnieniach publicznych i szkoły publiczne prowadzone przez inne podmioty niż samorządy, np. szkoły artystyczne, w okresie wakacji bezdyskusyjnie miały zapewnione środki z subwencji oświatowej także za absolwentów z ostatniego rocznika.
Potrzeba nowelizacji ustawy związana jest z kwestionowaniem przez niektóre organy kontroli, np. regionalne izby obrachunkowe, stosowanej dotychczas przez większość samorządów zasady wliczania w okresie wakacji do liczby uczniów także absolwentów z ostatniego rocznika. W efekcie część szkół niepublicznych o uprawnieniach publicznych, a także szkół publicznych prowadzonych przez inne podmioty, przestała otrzymywać od samorządów za ten okres środki z subwencji naliczane na absolwentów.
Tymczasem funkcjonowanie szkół pociąga za sobą koszty nie ograniczające się tylko do wydatków w okresie od września do czerwca, gdy odbywają się lekcje. Także w czasie wakacji ponoszone są wydatki na utrzymanie bazy lokalowej oraz wynagrodzenia nauczycieli.
Według MEN, nowelizacja ustawy nie pociągnie za sobą wydatkowania dodatkowych środków z budżetu państwa, gdyż środki na absolwentów z ostatniego rocznika są uwzględnione w subwencji oświatowej.
Obradujące w środę senackie Komisje: Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej nie zaproponowały poprawek do nowelizacji. Nie zgłoszono też poprawek podczas czwartkowej debaty nad nowelą.
Nowelizacja ustawy o systemie oświaty trafi teraz do prezydenta. (PAP)

dsr/ hes/