Komisja senacka nie zapropnowała żadnych poprawek do uchwalonej na początku marca przez Sejm nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Nowelizacja ta zwiększa od 1 stycznia 2013 r. rezerwę do poziomu 0,4 proc.

Z rezerwy subwencji oświatowej dofinansowywane są m.in. remonty szkół i dostosowywanie ich do potrzeb młodszych uczniów, doposażenie szkół zawodowych a także pomoc samorządom w remontach obiektów oświatowych, uszkodzonych w wyniku klęsk żywiołowych i zdarzeń losowych.

Zgodnie z obowiązującym prawem, wysokość rezerwy od 1 stycznia tego roku wynosi 0,25 proc. subwencji oświatowej. Wzrost rezerwy do poziomu 0,4 proc. ma umożliwić szkołom m.in. lepsze przygotowanie się do przyjęcia sześciolatków, a także ułatwić uruchomienie kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Do 31 grudnia 2011 r. rezerwa wynosiła 0,6 proc.

Nowelizacja ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jest inicjatywą legislacyjną sejmowych Komisji: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Pod koniec ubiegłego roku z projektem nowelizacji ustawy o dochodach samorządów, zachowującym wysokość rezerwy subwencji oświatowej na poziomie 0,6 proc., wystąpili posłowie PSL. Po konsultacji projektu z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego wycofali go, jednocześnie zapowiedzieli złożenie nowego, z wysokością rezerwy ustaloną razem z organizacjami samorządowymi, wynoszącą właśnie 0,4 proc. subwencji.

Jak wyjaśnił we wtorek na posiedzeniu senackiej komisji Grzegorz Pochopień z Departamentu Współpracy z Samorządem Terytorialnym Ministerstwa Edukacji Narodowej, gdyby w tym roku rezerwa subwencji była na poziomie 0,4 proc. to wynosiłaby 155 mln zł. Cała subwencja oświatowa wynosi w tym roku 38,7 mld zł.

Nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Senat zajmie się na posiedzeniu, które rozpoczyna się w środę. (PAP)

dsr/ abe/