Nowelizacja ma wejść w życie z 1 stycznia 2014 r. SIO funkcjonuje od 2005 r. Gromadzi statystyczne i indywidualne dane o szkołach, placówkach oświatowych i nauczycielach. W nowym SIO, który jest wdrażany od maja 2013 r. zbierane są także indywidualne dane o uczniach. Według MEN, proces potwierdzania poprawności danych identyfikacyjnych uczniów i nauczycieli przedłuża się, a to utrudnia podział pieniędzy na oświatę. Stąd według resortu edukacji konieczność nowelizacji ustawy.

Więcej o projekcie: Nowy SIO bezużyteczny. Stary system będzie działał jeszcze przez trzy lata