W opinii RPD, "prawa dziecka są fundamentem dziecięcego szczęścia" i dlatego powinny być "kierunkowskazem i filarem dla wszystkich decydujących o losach najmłodszych". Michalak zaznacza, że Dzień Dziecka to dobry czas, by zapytać rodziców i wychowawców, czy prawa dziecka to rzeczywistość czy fikcja. "Uznając ideę praw dziecka, łatwiej troszczyć się o rozwój dzieci, ich edukację, zabezpieczyć elementarne prawo do życia i wychowania w rodzinie, prawa socjalne czy dostęp do opieki medycznej, w tym stomatologicznej, ochronić przed przemocą i wykorzystywaniem" - napisał Michalak.

Rzecznik przywołuje postać legendarnego wychowawcy, Janusza Korczaka, który wraz z podopiecznymi z założonego przez siebie Domu Sierot, został wywieziony do obozu zagłady w Treblince podczas tzw. wielkiej akcji likwidacyjnej warszawskiego getta w 1942 r. Michalak zachęca, by każdy wychowawca i rodzic "odnalazł w sobie Starego Doktora (jak nazywano Korczaka - PAP), który dla dzieci chciał wyłącznie dobrze, a owo dobro zamknięto – lata później – w definicji praw dziecka".

W liście rzecznika czytamy, że dzień ten powinien być "czasem refleksji nad dziecięcą podmiotowością, właściwym momentem na uzyskanie odpowiedzi na pytania", czy dla wszystkich dorosłych "dzieci (...) to już ludzie, czy dopiero nimi będą, czy należy im się szacunek, czy jeszcze na to za wcześnie, czy warto ich słuchać, czy ciągle głosu nie mają".


Na zakończenie RPD życzył wszystkim dorosłym pracującym na co dzień z dziećmi mądrości, niezliczonych dowodów miłości i powodów do dumy.


Międzynarodowy Dzień Dziecka w Polsce obchodzony jest od 1952 r. Jego inicjatorem była organizacja The International Union for Protection of Childhood, której celem było zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom z całego świata. Nie we wszystkich krajach święto jest obchodzone tego samego dnia; ONZ obchodzi swój Dzień Dziecka 20 listopada - w rocznicę uchwalenia Deklaracji Praw Dziecka (1959 r.) oraz Konwencji o Prawach Dziecka (1989 r.) (PAP)