O szczegółach informuje Serwis Samorządowy PAP.  Ze stanowiska resortu edukacji wynika, że  rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania nie wprowadzi żadnych zmian w zakresie sposobu nauczania i wymiaru zajęć religii/etyki.  Wymiar lekcji religii może być zmniejszony jedynie za zgodą biskupa Kościoła Katolickiego albo władz zwierzchnich pozostałych kościołów i innych związków wyznaniowych, a wymiar lekcji etyki określa dyrektor szkoły. Więcej>>