"Przede wszystkim chodzi nam o wolny wybór rodziców, w jakim wieku dzieci rozpoczynają naukę" - powiedział dziennikarzom Tomasz Elbanowski ze Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie chce, by projekt był rozpatrywany przez Sejm jako inicjatywa obywatelska. W poniedziałek złożyli w Sejmie 13,5 tys. podpisów osób, które popierają ich pomysł (aby zarejestrować komitet inicjatywy obywatelskiej wystarczy przedstawić tysiąc podpisów pod projektem). By projekt mógł być wniesiony pod obrady Sejmu, komitet będzie musiał w ciągu trzech miesięcy zebrać 100 tys. podpisów obywateli popierających jego inicjatywę.
"Doświadczenia kilku ostatnich lat pokazują, że aby konstytucyjna gwarancja "rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami" nie była martwym zapisem, potrzebna jest ponadprzeciętna aktywność obywatelska, która doprowadzi do zmiany prawa" - napisano w uzasadnieniu do projektu.

RPO: program nauczania nie musi być zgodny z poglądami rodziców>>

Jego autorzy oprócz powrotu do zasady, że to rodzice decydują o wieku rozpoczynania przez dziecko nauki, chcą zniesienia obowiązku przedszkolnego dla pięciolatków i możliwości - na wniosek rodziców - powrotu dziecka z I klasy do przedszkola, do którego wcześniej uczęszczało.
Chcą też, by w przypadku wybrania przez nauczycieli klas I-III szkół podstawowych innego podręcznika niż przygotowywany na zlecenie MEN darmowy "Nasz elementarz", jego zakup był dotowany przez państwo. Opowiadają się też za powrotem możliwości organizowania przez przedszkola dodatkowych zajęć opłacanych przez rodziców.
Zaproponowano w projekcie, by uczestnictwo dziecka w zajęciach realizowanych w przedszkolu lub szkole przez podmioty zewnętrzne wymagało każdorazowo zgody jego rodziców, po uprzednim zapoznaniu się przez nich ze szczegółowym zestawieniem treści programowych i wykazem wykorzystywanych materiałów.

Elbanowska: politycy zignorowali rodziców; nie zapomnimy tego>>

Projekt przewiduje też zakaz tworzenia zespołów szkolno-przedszkolnych; przedszkole mieszczące się w tym samym budynku co szkoła nie mogłoby tworzyć z nim struktury organizacyjnej i administracyjnej, ma mieć odrębność lokalową i finansowo-księgową. Z kolei szkoła podstawowa i gimnazjum będą miały obowiązek zorganizowania stołówki, a na wniosek rady rodziców także kuchni. Rady rodziców opiniowałyby decyzje o likwidacji szkół, przedszkoli.
Nie jest to pierwsza inicjatywa obywatelska wniesiona do Sejmu przez Stowarzyszenie Rzecznik Praw Rodziców. W 2011 r. zebrało ono prawie 350 tys. podpisów pod obywatelskim projektem nowelizacji ustawy o systemie oświaty, który zakładał m.in. odstąpienie od wprowadzenia obowiązku szkolnego dla sześciolatków. We wrześniu tego roku odrzucił go Sejm.
Z kolei w listopadzie ub. roku Sejm odrzucił obywatelski wniosek stowarzyszenia o przeprowadzenie ogólnopolskiego referendum edukacyjnego. Pod tym wnioskiem podpisało się prawie milion osób. Debata nad nim pokazała, że spośród pięciu pytań, jakie autorzy wniosku chcieli zadać obywatelom, najważniejsze dotyczyło właśnie zniesienia obowiązku szkolnego dla sześciolatków.

Pełnomocnik ds. praw rodziny: przedszkole ma edukować, a nie kształtować poglądy>>

W polskim systemie edukacji stopniowe obniżanie wieku obowiązku szkolnego rozpoczęto w 2009 r. Przez pięć lat - do września 2013 r. - decyzję o tym, czy dziecko rozpocznie naukę w wieku 6 czy 7 lat, podejmowali rodzice.
W tym roku 1 września po raz pierwszy do szkół poszła grupa dzieci sześcioletnich, które obowiązkowo rozpoczęły naukę w tym wieku. To dzieci sześcioletnie urodzone w pierwszej połowie 2008 r. W przyszłym roku do I klas również pójdą dzieci z dwóch roczników: dzieci urodzone w drugiej połowie 2008 r. i cały rocznik sześciolatków urodzonych w 2009 r. (PAP)

Polecamy, przygotowany przez redakcję kwartalnika "Przed Szkołą. Poradnik Dyrektora Przedszkola", plakat: Jak przygotować siebie i sześciolatka do nowej roli>>