Posłanka Domicela Kopaczewska (PO) rekomendując podkomisji przyjęcie tej poprawki zaznaczyła, że ten przepis będzie obowiązywał tylko w okresie przejściowym. "Chodzi o okres, kiedy systematycznie będą udostępniane poszczególne części podręcznika do edukacji wczesnoszkolnej, czyli do klas I-III" - wyjaśniła. Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprezentowało dotąd publicznie tylko pierwszą, z czterech planowanych, część podręcznika "Nasz elementarz", który we wrześniu tego roku ma trafić do uczniów klas I szkół podstawowych.
"Co do zasady wiemy, że program nauczania obowiązuje cały dany etap edukacyjny i nauczyciel rozpoczynający zajęcia w klasie I przedstawia program na cały etap, czyli na trzy lata. Jednak w związku z sukcesywnym udostępnianiem przez MEN poszczególnym części podręcznika istnieje potrzeba wprowadzenia takich zapisów" - powiedziała Kopaczewska. Poprawkę poparł resort edukacji i większość podkomisji sejmowej.
Podkomisja przyjęła jeszcze kilka innych poprawek zaproponowanych przez Kopaczewską, dotyczyły one głównie spraw porządkowych. Odrzuciła poprawki opozycji dotyczące m.in. możliwości wyboru przez nauczycieli klas I szkoły podstawowej podręcznika innego niż rządowy.
Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy nauczyciele klas I-III będą mogli skorzystać z innego niż rządowy podręcznik, pod warunkiem, że jego zakup sfinansuje prowadząca szkołę gmina; szkoła nie będzie mogła domagać się od rodziców zakupu podręczników. "Taki zapis wprowadza nierówność traktowania. Nauczyciele wszystkich innych klas niż I-III będą mogli wybrać podręcznik, a ci nie" - mówił Artur Ostrowski (SLD). Ocenił także, że tylko bogate gminy i szkoły niepubliczne będzie stać na wybór innego podręcznika niż "Nasz elementarz". Zaproponował, żeby wykreślić te zapisy z ustawy. Zaproponował też inną poprawkę - zgodną z intencjami Związku Nauczycielstwa Polskiego - by w przypadku wyboru innego podręcznika szkoły dostawały dotacje z budżetu państwa na jego zakup. Z kolei Piotr Paweł Bauć (Twój Ruch) chciał by do wyboru innego podręcznika niż rządowy, nie była konieczna zgoda organu prowadzącego szkołę.
Projekt nowelizacji, który jest procedowany w trybie pilnym, trafi teraz z powrotem do Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, która zajmie się nim na posiedzeniu 21 maja. Uzupełnia on i rozszerza uchwaloną w lutym nowelizację umożliwiającą MEN zlecenie przygotowania i wydania podręczników. Zakłada m.in. stopniowe wyposażenie uczniów klas I-III szkół podstawowych w bezpłatne podręczniki oraz zapewnienie dotacji celowej na zakup podręczników dla uczniów klas IV-VI i gimnazjalistów.
Zgodnie z projektem, we wrześniu tego roku darmowe podręczniki otrzymają uczniowie klas I szkół podstawowych, za rok - uczniowie klas II, za dwa lata - uczniowie klas III. Dodatkowo w 2014 r. na każdego ucznia pierwszej klasy z budżetu państwa zostanie przeznaczona dotacja na zakup podręcznika do języka obcego oraz na zakup materiałów ćwiczeniowych.
Ponadto projekt przewiduje, że od 2015 r. szkoły podstawowe i gimnazja będą otrzymywać środki na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla starszych uczniów. One też staną się własnością placówek i będą mogły służyć kilku rocznikom uczniów. W 2015 r. środki będą przeznaczone na podręczniki dla uczniów klas IV podstawówek i I klas gimnazjów; w 2016 r. - na podręczniki dla klas V podstawówek i klas II gimnazjów, a w 2017 - na podręczniki dla klas VI podstawówek i klas III gimnazjów.
Aby z podręczników mogło korzystać kilka roczników uczniów, zmodyfikowane zostaną warunki dopuszczenia podręczników do użytku szkolnego. Wprowadzony ma być zakaz zamieszczania w podręczniku ćwiczeń, zadań i poleceń wymagających wypełniania. Wprowadzony ma być także zakaz zamieszczania w podręczniku odesłań i poleceń do dodatkowych, opracowanych przez określonego wydawcę materiałów dydaktycznych przeznaczonych dla ucznia.
Zgodnie z projektem o wyborze podręczników dla uczniów nie będzie, jak dotąd, decydował nauczyciel, ale rada pedagogiczna szkoły po zasięgnięciu opinii rady rodziców. Zatwierdzony zestaw ma służyć w szkole co najmniej trzy lata. Zaproponowano też wprowadzenie zakazu oferowania szkołom korzyści w zamian za wybór konkretnego podręcznika lub materiałów edukacyjnych. (PAP)

Polecamy: Wszystkie kluby za projektem ws. podręczników szkolnych

 

Reforma ws. rządowego podręcznika będzie jednym z głownych tematów III zjazdu Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły>>