Krzyżanowski przedstawiał informację na temat projektu założeń nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela przygotowanego przez MEN.
Jedną z propozycji zawartych w projekcie jest zmiana zasad obliczania wysokości dodatku wiejskiego. Dodatek taki przysługuje nauczycielowi pracującemu na wsi lub w miejscowości liczącej poniżej 5 tys. mieszkańców. Wynosi on 10 proc. wynagrodzenia zasadniczego. Regulacja ta powoduje, że wraz ze wzrostem wysokości wynagrodzenia zasadniczego rośnie też dodatek.
W uzasadnieniu do projektu założeń resort edukacji zwraca uwagę, że mechanizm ten powoduje także to, że najwyższe kwoty dodatku otrzymują nauczyciele z najwyższym wynagrodzeniem zasadniczym. "Nie wydaje się to uzasadnione w przypadku świadczeń o charakterze socjalnym, a do takich należy dodatek wiejski" - napisano.
Dlatego resort edukacji zaproponował, by dodatek wiejski wynosił 10 proc. kwoty bazowej dla nauczycieli określonej w ustawie budżetowej, obowiązującej 1 stycznia 2013 r. W efekcie wszyscy nauczyciele z regionów wiejskich dostaną dodatek w identycznej wysokości. Jak podał Krzyżanowski, będzie to 272 zł.
Na rozwiązaniu tym zyskają młodsi stażem nauczyciele. "Stażysta pobiera dziś dodatek w wysokości 226 zł, kontraktowy - 235 zł, a mianowany - 256 zł. Stracą natomiast nauczyciele dyplomowani, którzy mają dziś dodatek wiejski wynoszący 311 zł. W ich przypadku strata wyniesie 39 zł" - powiedział wiceminister.
Projekt założeń do nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela MEN skierowało w marcu do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Wśród zmian zaproponowanych przez resort edukacji znalazło się m.in. doprecyzowanie przepisów dotyczących wymiaru urlopu wypoczynkowego nauczycieli i określenie go na 47 dni; zmiana zasad udzielania nauczycielom urlopu dla poratowania zdrowia, wprowadzenie ewidencjonowania ich czasu pracy oraz zmiana sposobu rozliczania przez samorządy środków wydatkowanych na wynagrodzenia nauczycieli. (PAP)

Polecamy:
MEN uzupełniło założenia do nowelizacji Karty Nauczyciela