Do kuratorium wpłynęło dziesięć uchwał ws. planowanej sieci szkół, które zostaną przeanalizowane - powiedziała dziennikarzom Magdalena Zarębska–Kulesza, zachodniopomorska kurator oświaty. Jak dodała, uchwały przesłały gminy Krzęcin, Resko i Stare Czarnowo, powiaty świdwiński, łobeski a także policki oraz miasta Koszalin i Szczecinek.

Projekty nowej sieci szkół przesyłają obecnie organy prowadzące, czyli gminy lub starostwa - poinformował Robert Stępień z kuratorium.

"Samorządy przedstawiają do zaopiniowania, które szkoły czy gimnazja będą przekształcane w szkoły podstawowe czy licea" - powiedział Stępień. Jak dodał, jeżeli kurator zaopiniuje projekty pozytywnie, to ostateczną uchwałę w tej sprawie podejmuje do końca marca dany samorząd.

Wszystkich jednostek samorządu terytorialnego jest na Pomorzu Zachodnim 219 - poinformował Stępień.

Zarębska–Kulesza dodała, że kuratorium cały czas spotyka się z zachodniopomorskimi samorządowcami i konsultuje zmiany w oświacie, wynikające z reformy edukacji. Jak dodała, odbyło się już 60 takich spotkań we wszystkich powiatach i miastach.

"Ministerstwo edukacji mówi, że etatów na pewno trzeba będzie przygotować więcej i nieprawdą jest, że pracy dla nauczycieli będzie brakowało" - powiedziała Zarębska-Kulesza, pytana czy nauczyciele przez zmiany w edukacji stracą pracę.

Pytany, czy kuratorium dysponuje informacjami ile gimnazjów może zostać zlikwidowanych w województwie Stępień odpowiedział, że jeszcze nie ma takiej wiedzy.

Na Pomorzu Zachodnim funkcjonuje obecnie łącznie 300 gimnazjów.

Reforma edukacji, w ramach której zostanie zmieniona m.in. struktura szkół, rozpocznie się 1 września 2017 r. W miejsce obecnie istniejących typów szkół zostaną wprowadzone stopniowo: 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum i 5-letnie technikum oraz dwustopniowe szkoły branżowe; gimnazja mają zostać zlikwidowane.(PAP)

res/ wkt/